Wolniej w strefie zamieszkania!
access_time 2005-05-23 18:01:22
Kto z nas, z ręką na sercu może powiedzieć, że zachowuje bezpieczną prędkość poruszając się po ulicach osiedlowych? Niestety nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że najbardziej narażonymi na wypadek w strefach zamieszkania są nasze dzieci. Nawet progi zwalniające nie są w stanie przekonać kierowców do zwolnienia. Przerażające jest to, że wśród za szybko jeżdżących najwięcej jest osób zamieszkujących osiedla.

[[fotka1]]Policja przeprowadziła akcję na jednym z tarnowskich osiedli – umieszczony tam fotoradar miał sprawdzić jak kierowcy traktują przepisy obowiązujące w strefie zamieszkania. Na początku ustawiono radar na 34 km/h, niestety po pół godziny policja musiała zmienić próg prędkości o 10 km/h. Mimo to 71 osób zostało ukaranych mandatami.Najważniejsze jest bezpieczeństwo. „Planujemy wspólnie z miejskim inżynierem ruchu wprowadzić zdroworozsądkowe zasady poruszania się w tych strefach. Informujemy, jakie są zasady a następnie będziemy je egzekwować. Zasady są jasne i klarowne. Jest ich naprawdę niewiele” – informuje komisarz Zdzisław Musiał.Zasady obowiązujące w strefie zamieszkania są następujące: pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem, prędkość dopuszczalna pojazdu wynosi 20 km/h, dziecko do lat 7 nie musi znajdować się pod opieką innej osoby, postój może odbywać się w wyznaczonym miejscu, urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę np. progi zwalniające mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi, wyjazd ze strefy jest włączeniem się do ruchu a zatem kierujący jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa, znak „koniec strefy zamieszkania” może być umieszczony po lewej stronie drogi.„Szczególnie ważna jest zasada dotycząca dzieci. Nie muszą znajdować się pod opieką dorosłych. Zdrowy rozsądek powinien podpowiadać kierowcy, że właśnie w tej strefie można najczęściej spotkać dzieci. Trzeba to przewidywać” – przestrzega komisarz Musiał.Po kampanii informacyjnej policja przeprowadzi jeszcze raz pomiary na tym samym osiedlu tarnowskim, aby sprawdzić czy informacja przekłada się na praktykę. „Niech znak nie będzie pustym znakiem, z którego nic nie wynika” – zakończył prezydent Mieczysław Bień.BB 

Komentarze...