Drogowe innowacje
access_time 2005-05-23 19:26:49
Bardzo duże zmiany szykują się w organizacji ruchu ulicami - Lwowską, Starodąbrowską, Kołłątaja i Dąbrowskiego. To prawdziwa rewolucja – miejmy nadzieję, że przynajmniej częściowo zlikwiduje korki w centrum Tarnowa. Za tym zdecydowanie idzie większe bezpieczeństwo na drogach. Zmiany dotyczą również ulicy Słowackiego oraz skrzyżowania Piłsudskiego i Romanowicza. Wszystkie innowacje wejdą w życie na przełomie czerwca i lipca.

Przy ulicy Słowackiego zostaną zlikwidowane parkingi przyjezdniowe na całej długości ulicy za wyjątkiem parkingu zlokalizowanego wzdłuż Parku Strzeleckiego oraz wydzielone osobne pasy lewoskrętne. Likwidacji ulegną również pasy dla pieszych w skrzyżowaniu z ulicą Nowy Świat zlokalizowanego po stronie wschodniej i w skrzyżowaniu z ulicy Rejtana zlokalizowanego po stronie zachodniej skrzyżowania. Przejście pojawi się w rejonie bramy głównej Parku Strzeleckiego.Wprowadzono również zmianę organizacji ruchu w skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Romanowicza - na Łąkach. Pierwszeństwo przejazdu uzyskała ulica Piłsudskiego, wyznaczono przejścia dla pieszych, wykonano zapory łańcuchowe. Zmiana ma na celu poprawę czytelności skrzyżowania oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych.Projekt zmian organizacji ruchu obejmuje także ulice:


 


Ulica Lwowska:- zmian pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego - pierwszeństwo przejazdu na wprost- odcinek ulicy Lwowskiej z kierunkiem jazdy od ul. Goslara do ul. Dąbrowskiego dostępny wyłącznie dla regularnych linii autobusów komunikacji publicznej.Ulica Kołłątaja:- wprowadzenie dwóch kierunków ruchu na tej ulicy- pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego i Bernardyńską oraz wykonanie wyszerzenia na długości Placu Drzewnego- likwidacja parkingu po północnej stronie ulicy na odcinku od Starodąbrowskiej do DąbrowskiegoUlica Dąbrowskiego:- wprowadzenie dodatkowego pasa ruchu przed skrzyżowaniem z ulicami Gumniska - Konarskiego - wydzielenie pasów jazdy na wprost i w prawo- lokalizacja przystanku autobusowego dla kierunku na północ na wyszerzeniu po stronie wschodniej ulicy DąbrowskiegoSkrzyżowanie ulic Starodąbrowska - Lwowska- zmiana programu sygnalizacji świetlnej - wprowadzenie sygnalizacji acyklicznej- likwidacja przejścia dla pieszych przez ulicę Starodąbrowską - po stronie północnej skrzyżowania- zmian podporządkowania - pierwszeństwo przejazdu dla ciągu ulicy Starodąbrowskiej.Mieszkańcy będą się przyzwyczajać do nowych rozwiązań. Prezydent Mieczysław Bień podsumował przygotowane zmiany drogowe - ”Nie ma szans, żeby zmiany, które przygotowaliśmy spowodowały, że po mieście będzie się jeździło płynnie. Zapomnijmy o tym. Chcemy nie dopuścić do totalnego zakorkowania ulic. Liczba samochodów wzrosła ogromnie. Naprawdę zmierzamy do tego, żeby próbować nauczyć mieszkańców korzystać z komunikacji miejskiej. Tylko w taki sposób możemy zmniejszyć natężenie ruchu w mieście” – podsumował Mieczysław Bień.


 

Komentarze...