Dobry start życiowy - warsztaty dla niepełnosprawnych
access_time 2005-10-24 13:32:20
Zarząd Stowarzyszenia "Ich lepsze jutro" planował uruchomienie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, jeszcze za życia Ojca Świętego.Papież miał patronować temu przedsięwzięciu. Biskup tarnowski Wiktor Skworc wyraził zgodę na nadanie warsztatom imienia Papieża. Udzielił też błogosławieństwa zarządowi stowarzyszenia na dalszą działalność dla dobra osób niepełnosprawnych w Tarnowie.

 - Taki patron to dla nas zobowiązanie do dawania świadectwa dobra w pracy z naszymi podopiecznymi – powiedział prezes stowarzyszenia Krzysztof Drwal. Osoby chore, niepełnosprawne i odrzucone zawsze były mu bliskie. Chcemy, aby prowadzony przez nas Warsztat Terapii Zajęciowej był żywym pomnikiem Papieża.

 

Uczestnicy warsztatów będą krok po kroku zdobywać umiejętności pozwalające na podjęcie aktywności zawodowej. Zajęcia w ramach warsztatów mają roziwnąć w osobach niepełnosprawnych poczucie zadowolenia z życia i samoakceptacji.

 

- Chcemy zapewnić osobom niepełnosprawnym dobry życiowy start – mówi wiceprezes Stowarzyszenia Małgorzata Mośny. Pracując od kilkunastu lat z osobami upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie, wybrałam metodę terapii, która będzie prowadzona w nowym warsztacie. Podopieczni mogą liczyć na rozwój funkcji wzrokowych, słuchowych, dotykowych i motorycznych. Zaczniemy od podstaw, tak aby w przyszłości uczestnicy warsztatu potrafili co najmniej czytać i pisać - dodaje wieprezes Stowarzyszenia.

 

W warsztacie przy ul. Hodowlanej 6 znajdzie się pięć pracowni oraz gabinety: logopedyczny, psychologiczny i rehabilitacyjny. Zajęcia w pracowniach to nie tylko nauka konkretnego zawodu, ale też funkcjonowania w społeczeństwie przez poznawanie najbliższego otoczenia.

 

Terapia będzie prowadzona za darmo, każdy otrzyma kieszonkowe, a na dodatek uczestnictwo w zajęciach nie odbierze prawa do pobierania zasiłków, rent i innych dodatków rehabilitacyjnych.

 

Pomysł utworzenia warsztatów spodobał się biskupowi Wiktorowi Skworcowi. – W czasie spotkania z zarządem ksiądz biskup wspominał, że na Śląsku już kilka lat temu wizytował takie warsztaty i był zbudowany efektami pracy terapeutów - powiedział  prezes Drwal. Podobnie twierdzi prezydent Tarnowa Mieczysław Bień, popierając działania zmierzające do otwarcia w mieście takiej placówki. 

 

Małgorzata Mośny zwraca też uwagę na wysoką świadomość rodziców i opiekunów osób upośledzonych umysłowo. – Zapisując dzieci do warsztatu terapii zajęciowej, wiedzą jak ogromna jest to dla nich szansa rozwoju – podkreśla. Zmienia się także krzywdzące myślenie społeczeństwa, że człowiek niepełnosprawny, ułomny lub chory powinien siedzieć odizolowany, zamknięty w domu i pozbawiony rozwoju. 

 

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w zajęciach terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie są proszone o kontakt telefoniczny pod numerami: 622 43 15 lub 0606 95 64 72.

 

BB

 

 

Komentarze...