Wyższe kwalifikacje polonistów
access_time 2005-10-25 21:09:16
Już w tym roku połowę studentów filologii polskiej studiuje ten kierunek w połączeniu z filologią obcą - angielską lub francuską. Podobnie wygląda kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego połączonego z gimnastką korekcyjną. Władze PWSZ myślą również o filologiach obcych - połączeniu filologii angielskiej z germanistyką, czy filologii francuskiej z italianistyką. To kwestia czasu i wystąpienia o pieniądze na stworzenie dwuprzedmiotowego kształcenia nauczycieli.

W ubiegłym roku władze i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej podjęli prace nad przygotowaniem programu do dwuprzedmiotowego kształcenia nauczycieli języka polskiego. Przygotowanie programu kosztowało wiele godzin pracy. "Program studiów jendokierunkowych trzeba było przekształcić. Obcy język na studiach dwukierunkowych to nie jest rozszerzony lektorat - to mikrofilologia. Studenci uczą się języka, ale też kultury i literatury angielskiej czy niemieckiej - informuje dyrektor Instytutu Humanistycznego prof. Zofia Cygal-Krupa. Prowadziłam zajęcia za granicą i ten sposób kształcenia nauczycieli jest powszechny. Opiekowałam się studentami z Budapesztu, którzy też obowiązkowo studiują dwa przedmioty na przykład germanistykę i dodatkowo język polski." - dodaje pani dyrektor.

 

Programu oprócz przedmiotów obowiązujących na polonistyce zawiera 800 godzin nauki języka. Studenci po przepracowaniu tylu godzin będą posiadać kompetencje językowe, które umożliwią im uczenie polskiego i języka obcego. Wybór języka zależy od studenta - angielski lub niemiecki, a w przyszłości może francuski.

 

"Wniosek grantowy dotyczący kształcenia polonistów złożyłem w Ministerstwie Edukacji pod koniec maja. Został zaakcetpowany formalnie i w dalszym ciągu jest procedowany - mówi rektor Państwowej Szkoły Zawodowej prof. Adam Juszkiewicz. Ministerstwo przyjmowało wnioski do końca maja więc w czerwcu powinniśmy otrzymać informację. Niestety nie otrzymaliśmy jej przed rekrutacją. Musiałem rozpocząć studia z dwuprzedmiotowe, bo zależało mi na grancie, który otrzymamy. To była ważna decyzja ze względu na naszych studentów, bo w tej chwili mamy deficyt lingwistów w szkołach wiejskich. Daliśmy propozycję, studenci się zgodzili. Po pierwszych zajęciach zaczęły się zawirowania. Studenci przestraszyli się, że sobie nie poradzą" - tłumaczy rektor PWSZ.

 

Rektor Adam Juszkiewicz podjął decyzję i studenci mogli jeszcze raz dokonać wyboru. Część z nich zdecydowała się tylko na studiowanie tylko filologii polskiej. Około 50 osób będzie kontynuować studia z polonistyki i języka obcego. "Może dobrze się to wszystko rozwiązało, bo prawdopodobnie nie otrzymam grantu na dwuprzedmiotowe kształcenie wszystkich studentów na roku. Podjąłem również inną decyzję - w związku z zawirowaniami w tym roku poloniści nie będą płacić za moduł pedagogiczny" - informuje rektor uczelni prof. Adam Juszkiewicz.

 

Studenci uczestniczący w spotkaniach z kierownictwem Instytutu Humanistycznego stwierdzali, że chcieliby studiować w nowym sytemie, ale nie są w stanie z różnych powodów. Jest to jednak szansa dla przyszłych studentów PWSZ. Rektor Juszkiewicz poinforamował, że uczelnię odwiedziła delegacja niemiecka w sprawie praktyk i staży. Dla naszych studetów to szansa na wyjazd polonistów  do Niemiec na 2 miesiące a może nawet pół roku.

 

"Zaczęliśmy i będziemy prowadzić takie kształcenie. Po trzech latach otrzymuje certificat upoważniający do prowadzeni zajęć z języka. Student kończący polonistykę z językiem obcym będzie mógł uczyć angielskiego czy niemieckiego w szkole podstawowej i gimnazjum" - mówi dyrektor Zofia Cygal-Krupa.

 

Dla potencjalnych studentów PWSZ jest to na pewno szansa zdobycia szerszych kwalifikacji. Warto wiedzieć, że można studiować właśnie taki kierunek i świadomie przygotowywać się do niego już w liceum.

 

BB

Komentarze...