Ile i na co? Budżet 2006
access_time 2005-11-25 00:22:35
Budżet naszego miasta w przyszłym roku będzie o ponad siedem procent większy niż tegoroczny, zamknie się w kwocie 318.806.548 zł. Plan wydatków budżetu zaplanowano na kwotę 361.284.514 zł. Deficyt budżetowy na 2006 rok wyniesie 42.477.966 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków. Na co i ile pieniędzy przeznaczono?

 W dochodach Tarnowa 117 milionów to subwencje z budżetu państwa a ponad 57 milionów dotacje. W dotacjach z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania zlecone i wyonywane przez miasto wzrosła prawie o jedenaście milionów a powodem jest wzrost wydatków na świadczenia rodzinne. Pozostałe dochody pochodzą z podatków, majtku gminy i opłat. Tarnów otrzyma również ponad 11 mln ze środków pozabudżetowch.

 

Wydatki w przyszłym roku będą o 7,62 procent wyższe od tegorocznych. Najwięcej pieniędzy zostanie przekazanych na oświatę i wychowanie - 131 milionów. 62 miliony pochłonie pomoc społeczna a o trzy miliony wrosły wydatki na administracje publiczną. Transport i łącznośc będą kosztować miasto w przyszłym roku prawie 25 milionów. Ponad 450 tysięcy więcej zostanie przeznaczonych na turystykę.

 

W przyszłym roku miasto będzie korzystać również z funduszy europejskich. Na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 15 milionów zł, w tym udział własny miasta wyniesie ponad 4 miliony zł. W budżecie 2006 r. za priorytetowe uznano między innymi: modernizację miejskiej infrastruktury drogowej, ochronę środowiska, sukcesywne przygotowanie nowych projektów inwestycyjnych.

 

Przewiduje się, że na dzień 31 grudnia 2006 r. łączna kwota długu wynosić będzie 133.709.407 zł a tym samym obciążenie długiem planowanych na 2006 r. dochodów wyniesie 41,94 %. Misato zaciągnie dwa kredyty na ponad 37 milionów złotych.

 

Jakie konkretnie inwestycje czekają nas w przyszłym roku i ile miasto na nie wyda - to wszystko w szczegółowej informacji o budżecie.

 

 

gfx/content/doc/budzet_projekt.doc

gfx/content/doc/budzet_tabela.pdf

 

 


 

 

Komentarze...