Projekt Socrates – Comenius „Życie i praca w Europie”
access_time 2005-12-10 09:20:46
Od 2003 roku i przez najbliższe trzy lata w II Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie realizowany jest projekt którego celem jest poznawanie tradycji i kultury państw uczestniczących oraz wzbogacenie doświadczeń w zakresie edukacji.

W trakcie realizacji uczniowie gimnazjum oraz liceum pod opieką Pani Dyrektor mgr Haliny Pasternak oraz nauczycieli mgr Arkadiusza Nalepki, mgr Katarzyny Bochenek, mgr Jowity Frąc, mgr Moniki Kosteckiej, pozyskiwali dane dotyczące punktów projektu z różnych instytucji miejskich, państwowych i firm prywatnych oraz analizowali i opracowywali zebrane informacje. 

Realizacja projektu na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjny przyczyniła się do kształtowania wśród uczniów umiejętności planowania wspólnej pracy w zespołach i grupach, nauczyli się jak analizować i przetwarzać pozyskane dane.
W trakcie drugiego roku realizacji projektu uczniowie wraz z nauczycielami zaangażowali się w promocje projektu na terenie miasta
Tarnowa. W ramach tych działań uczestniczyliśmy w spotkaniach z  przedstawicielami władz miejskich.
W dniu 25.10.2005r. uczniowie i nauczyciele brali udział w Małopolskim Forum Comeniusa w Krakowie, na którym zaprezentowali wyniki swojej pracy w projekcie dla przedstawicieli Agencji Narodowej i Kuratorium Oświaty oraz dyrektorów i nauczycieli szkół małopolskich.
 
Spotkanie uczniów II Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie i uczniów szkoły IES Baix Camp z Reus w Hiszpanii.
Współpraca w ramach projektu między Tarnowską szkołą a szkołą koordynującą z Reus w Hiszpanii przyczyniła się do zacieśnienia wzajemnych kontaktów pomiędzy uczniami pracującymi w projekcie również w sferze prywatnej. Owocem tego była inicjatywa zorganizowania przez obie szkoły wymiany młodzieży poza projektem, co, mamy nadzieje jest wstępem do dalszej współpracy uczniów i nauczycieli obu szkół.
 
Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w dniach 5 – 11 października w szkole IES Baix Camp w Reus, która gościła uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie brali udział w zajęciach szkolnych w szkole hiszpańskiej. Spotkali się również z burmistrzem miasta oraz uczestniczyli w wieczorku zorganizowanym przez rodziców, nauczycieli i uczniów szkoły z Reus. Ponadto młodzież miała okazje zwiedzić piękną Barcelonę oraz pamiętające czasy Imperium Rzymskiego zabytki Tarragony, a także modernistyczne Reus. Wizyta cieszyła się również dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli szkoły oraz mediów lokalnych.
Kolejne tego typu spotkanie młodzieży i nauczycieli jest planowane w Tarnowie na marzec przyszłego roku.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej. Wielkość 27 MB
 
Ula Mrowińska

%%br%%

Komentarze...