Szlak turystyczny Bet Kwarot – Cmentarz żydowski w Tarnowie
access_time 2005-12-02 00:45:28
Na cmentarzu żydowskim zostały zamontowane tablice opisujące nagrobki wybitnych przedstawicieli tarnwoskiej społeczności żydowskiej - rabinów, cadyków, sędziów sądów rabinackich, prawników i finansistów oraz przedstwicieli samorządu i artystów.

Szlak turystyczny to duże ułatwienie dla tarnowian zainteresowanych kulturą żydowską. Dzięki niemu zwiedzający będą mogli zapoznać się z najciekawszymi przykładami żydowskiej sztuki nagrobnej. Na cmentarzu zachowały się nagrobki znanych tarnowskich rodzin a także kilka nagrobków rabinów tarnowskich. Zachowanych jest około 5 tysięcy sarkofagw i nagrobków a najstarszy z nich pochodzi z 1667 roku. Pochowany jest tu Arie Leib, syn słynnego cadyka z rodu Halbersztamów - Ezekiela Szragi z Sieniawy, do którego grobu pielgrzymują chasydzi. Znajduje się też tu masowa mogiła 25 tysięcy Żydów z tarnowskiego getta, rozstrzeliwanych na cmentarzu podczas niemieckiej okupacji.

 

Szlak ten jest rozwinięciem idei przybliżenia tarnowianom tej najbardziej tajemniczej nekropolii w mieście. Projekt oznakowania cmentarza możliwy był dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego  w ramach programu „Małopolska gościnna 2005”.

 


    

Komentarze...