Plan z pomnikami przyrody
access_time 2005-12-09 01:05:23
W tarnowskim magistracie przygotowywana jest już trzecia edycja planu miasta z naznaczonymi na nim pomnikami przyrody. - Od wydania poprzedniego przybyło nam na terenie miasta 10 kolejnych przyrodniczych pomników, które zostaną teraz ujęte w nowej edycji planu - mówi Marek Kaczanowski, kierownik magistrackiego referatu ochrony środowiska w Tarnowie.

Poprzednie edycje planu miasta, z naznaczonymi na nim pomnikami przyrody, cieszyły się dość dużym wzięciem wśród tarnowian. Praktycznie wyczerpały się co do jednej sztuki. Tymczasem w Tarnowie przybyło od tamtego czasu 10 nowych pomników przyrody.

Decyzją tarnowskich radnych miejskich, kolejne takie miejsca zostały uznane za wymagające szczególnej ochrony i pielęgnacji. Na nowym planie Tarnowa znajdą się także ścieżki rowerowe, których również w ostatnim czasie sporo przybyło.

 

Pod koniec roku ukażą się także dwa kolejne foldery wydane w serii "Zielone Perły Tarnowa". Tym razem poświęcone będą Parkowi Sanguszków oraz terenom zielonym wokół pożwirowego wyrobiska Kantoria, zwanego popularnie "Stawkiem". Obie broszurki będą oczywiście bogato ilustrowane.

 

- Chcemy pomagać w ten sposób mieszkańcom odkrywać i poznawać mniej znane zakątki miasta pod względem przyrodniczym - tłumaczy Marek Kaczanowski. - Z pewnością bowiem Park Sanguszków tarnowianie dobrze znają, ale nie wszyscy podczas spacerów zwracają uwagę na ciekawostki przyrodnicze tam znajdujące się. Również wiele osób zapewne nie zdaje sobie sprawy z różnych ciekawostek ekologicznych i przyrodniczych, które kryją tereny zielone przy zbiorniku "Kantoria".

 

Przyrodnicze foldery i plan miasta z naznaczonymi na nim pomnikami przyrody, będą dostępne jeszcze przed końcem roku zarówno w referacie ochrony środowiska przy ul. Goldhammera, jak też w Biurze Komunikacji Społecznej UMT przy ul. Nowej.

 

- Z tymi publikacjami będziemy starali się trafić także do tarnowskich szkół, bo zainteresowanie dzieci tego typu publikacjami jest bardzo duże - mówi Marek Kaczanowski. - Uczniowie tarnowskich szkół są szczególnie wnikliwymi czytelnikami naszych publikacji.

Wydawnictwa nie będą sprzedawane. Są bezpłatne, bo traktuje się je jako materiały promujące miasto ekologię.

 

(Smol)

 

Dziennik Polski

 

www.dziennik.krakow.pl

 

 

Komentarze...