Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
access_time 2006-02-20 13:17:32
W dniu 22 lutego br. w Polsce podobnie jak całej Europie będzie obchodzony po raz kolejny „Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Akcja ta ma na celu udzielanie różnorodnej pomocy osobom które padły ofiarom działań przestępczych bądź znajdują się w trudnej sytuacji.

Celem akcji jest również uświadomienie szerszej grupie odbiorców, że zapewnienie pomocy prawnej i psychologicznej ofiarom przestępstw jest konieczne , tak aby mogły one prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Osoby pokrzywdzone powinny wiedzieć , że mogą liczyć na wsparcie i pomoc ze strony zarówno swoich najbliższych ale także instytucji powołanych do niesienia pomocy . W przeciwnym wypadku następuje wtórna wiktymizacja ofiary przestępstwa.

 

Na terenie naszego miasta w dniu 22 lutego w Komisariacie Policji Tarnów-Centrum będzie pełniony dyżur policjantów, psychologa oraz pracowników pomocy społecznej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej . Osoby te będą udzielać zainteresowanym w ramach swoich kompetencji np. porad prawnych i psychologicznych a także informować gdzie można zwrócić się aby uzyskać bardziej specjalistyczną poradę. Dyżur będzie pełniony w godz. 10.00 – 20.00 w tzw. „Niebieskim Pokoju” nr. tel. 628-22-48.

 


Komentarze...