Prywatyzacja podpisana
access_time 2006-04-06 23:49:19
Umowa prywatyzacyjna dotycząca sprzedaży 80% akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. firmie PCC AG została podpisana. Zgodnie z harmonogramem prywatyzacji Zarząd Nafty Polskiej S.A. podpisał z firmą PCC AG umowę sprzedaży pakietu 80% akcji ZAT S.A

Cena za pakiet należących do Nafty Polskiej S.A. została ustalona na poziomie 365.760.000 zł, co oznacza cenę za 1 akcję w wysokości 190.50 zł, a wartość pakietu inwestycyjnego wynosi ok. 500 mln zł.

 

"Firma została dobrze przygotowana do prywatyzacji, a proces był prowadzony transparentnie, czego dowodem jest podpisanie tej umowy. Osobiście cieszy mnie bezprecedensowy wzrost wartości Firmy i uzyskanie ceny za akcje kilkakrotnie przewyższającej cenę nominalną - stwierdza prezez Zakłądów, Ryszard Ścigała. Ostatnie dni upłynęły nam na intensywnym wypełnianiu kilku warunków, w tym podpisania ostatecznych porozumień licencyjnych z trzema partnerami. Tym samym zostały usunięte wszystkie kwestie, które mogłyby być spornymi. Znajdujemy się w nowej rzeczywistości i prawdopodobnie przyjdzie nam żyć w nowych warunkach i z nowymi oczekiwaniami artykułowanymi już przez podmiot prywatny, który staje się właścicielem Zakładów Azotowych" - dodaje.

 

W ramach pakietu PCC AG bezwarunkowo zobowiązało się w okresie 5 lat do budowy instalacji wytwarzania polioksymetylenu, dokończenia budowy instalacji granulacji mechanicznej nawozów oraz realizacji innych inwestycji gwarantowanych. W przypadku Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. wzrost ceny za pakiet akcji wyniósł 8,86 %  i około dwu i półkrotny wzrost poziomu inwestycji gwarantowanych.

 

 

Komentarze...