Milion dla studentów
access_time 2006-05-30 16:17:36
Milion dwieście tysięcy złotych to kwota przeznaczona na stypendia dla studentów MWSE. Tak duża pomoc materialna powoduje znaczne obniżenie czesnego za studia w MWSE. Są nawet studenci, którzy na studiach mogą w ten sposób zarobić.

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie rozdysponowała stypendia naukowe i socjalne z funduszy przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łącznie ze środków otrzymanych przez MWSE skorzystało  902 osoby, czyli co drugi żak. 420 studentów otrzymało stypendia naukowe (z średnią 4,00 i wyższą), a 482  stypendia socjalne w wysokości od 100 do 230 złotych miesięcznie.

 

To bardzo duża pomoc dla studentów. Dzięki temu osoby z mniej zamożnych rodzin mogą spokojnie myśleć o kontynuacji studiów. Spora grupa otrzymuje także jednorazowe zapomogi socjalne, które likwidują przejściowe problemy finansowe mówi dr Jerzy Kuchmacz, prodziekan MWSE.

 

Są studenci, którzy wysokością stypendium dorównują wynagrodzeniom za pracę. Przykładem może być Angelina Pochroń – utalentowana sportsmenka i pracowita studentka IV roku studiów magisterskich – korzystająca aż z trzech rodzajów stypendiów: naukowe, sportowego i fundowanego. Łącznie Angelina otrzymuje co miesiąc 750,00 PLN.

 

Stypendia naukowe i socjalne są coraz popularniejszym sposobem obniżenia czesnego za studia w uczelniach niepublicznych. Liczba składanych podań wzrosła dwukrotnie, dlatego coraz liczniejsza jest grupa żaków otrzymujących te środki, ale z drugiej strony są one niższe bowiem trzeba rozdzielić je między większą grupę osób. Wnioski stypendialne przyjmowane są z początkiem każdego semestru.

 

 

Komentarze...