Kampania ekologiczna
access_time 2006-09-13 19:19:52
W dniach 15 - 17 września 2006r. w Tarnowie zostanie przeprowadzona ogólnopolska akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2006", która zapoczątkuje całoroczną kampanię ekologiczną "Pomóżmy Ziemi", obejmującą także konkursy, happeningi, przedstawienia, monitorowanie środowiska czy badania ankietowe.
Jak co roku przystąpimy do zbierania porzuconych odpadów i przekażemy je na bezpieczne składowisko lub do powtórnego wykorzystania. Zapraszamy wszystkich Tarnowian do udziału w porządkowaniu naszego miasta. Do akcji włączyło się już kilkadziesiąt grup, głównie z tarnowskich szkół i przedszkoli, a nawet Zakład Karny w Tarnowie -- Mościcach. Tematem przewodnim akcji "Sprzątanie Świata - Polska", jest selektywna zbiórka odpadów - jej wprowadzanie w naszych domach, miejscach pracy, na osiedlach, a hasło brzmi: "Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady".

Temat ten łączy się znakomicie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Tarnowa, który wprowadził w całym mieście od lipca bieżącego roku obowiązek selektywnej zbiórki odpadów w systemie "dwupojemnikowym" ("dwuworkowym"). Podczas akcji przeprowadzone zostaną w szkołach i przedszkolach działania edukacyjne, informujące na czym polega "dwuworkowy" system segregacji odpadów oraz w jaki sposób odpady segregować, które odpady nadają się do powtórnego przerobienia oraz w jaki sposób je przygotować przed wrzuceniem do kosza.

Podobnie jak w latach ubiegłych przystępujemy też do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka, motyla który zaatakował nasze kasztanowce. W UMT można otrzymać specjalne worki (w kolorze czerwonym), do których zbieramy opadłe liście kasztanowców, przekazywane następnie do unieszkodliwienia. Łatwo możemy zauważyć, że nasze dotychczasowe działania w tym zakresie przynoszą efekty -- kasztanowce w Tarnowie w coraz mniejszym zakresie odczuwają atak szkodnika.

Koordynowaniem akcji na terenie Tarnowa zajmuje się Referat Ochrona Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.
Worki na odpady można otrzymać nieodpłatnie w Referacie Ochrony Środowiska - ul. Goldhammera 3 pok.304 (tel. 014-6882-866 lub 014-6882-867) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w piątek od 8:00 do 16:00.

Worki z odpadami należy zgromadzić w miejscach nie kolidujących z ich przeznaczeniem oraz zapewniających łatwy dojazd pojazdu odbierającego odpady. O miejscu złożenia i orientacyjnej ilości odpadów prosimy niezwłocznie poinformować: - Referat Ochrony Środowiska - ul.Goldhammera 3, tel. 014-6882-867, albo
- Straż Miejską - ul. Nadbrzeżna Dolna 7 tel. dyżurny 986.

Zwracamy uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas przeprowadzania akcji. Szczególną ostrożność należy zachować zwłaszcza podczas sprzątania poboczy dróg oraz okolic cieków wodnych.
Po zakończeniu akcji w Referacie Ochrony Środowiska oczekujemy na sprawozdania z jej przebiegu. Dla najaktywniejszych grup, wyróżniających się w sprzątaniu, przewidziano nagrody.
Więcej informacji dotyczących kampanii, oraz formularz sprawozdania, znaleźć można na stronach internetowych Fundacji "Nasza Ziemia" pod adresem www.naszaziemia.pl
Komentarze...