Korupcja - wspólny problem!
access_time 2006-09-15 09:22:14
Urząd Miasta Tarnowa przystąpił d ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem "Korupcja? Wspólny problem: Nie narzekaj, działaj!".

Zdaniem organizatorów akcja ta pomoże budować administrację samorządową zorientowaną na sprawną i przyjazną obsługę klientów, opierającej się na czytelnych procedurach podejmowania decyzji, dobrej organizacji pracy, wykonywanej przez etycznych i merytorycznie przygotowanych urzędników.

 

W ramach akcji Urząd dystrybuuje materiały informacyjne wśród jednostek mu podległych, szkół i innych instytucji. Broszury informacyjne będą także dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańców UMT. Pakiet materiałów obejmuje min. podręczniki dobrych praktyk, broszury informacyjne, ulotki oraz plakaty. Materiały te są przeznaczone zarówno dla urzędników jak i mieszkańców Miasta. Akcja finansowana jest ze środków PHARE 2003 "Wzmacnianie wdrażania Strategii Antykorupcyjnej".

Komentarze...