Rzecznik praw dla tarnowian
access_time 2006-10-23 17:50:46
Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski będzie rozpatrywał sprawy, z którymi zgłoszą się obywatele naszego miasta. We środę i czwartek tarnowianie będą mogli przedstawić kontrowersyjne sprawy i uzyskać opinię rzecznika.

Dr Janusz Kochanowski przyjedzie do Tarnowa ze swoim zastępcą Stanisławem Trociukiem i zespołem specjalistów z różnych dziedzin. W trakcie tego pobytu mieszkańcy miasta będą mieli możliwość osobistego przedstawienia swoich problemów,skarg i wniosków współpracownikom rzecznika. Przyjęcia interesantów odbywać się będą w dniach 25 i 26 października 2006r. w godz. 10.00-16.00 w siedzibie Urzędu Miasta, ul.Goldhammera 3 (sala narad).

 

Przyjęcia będą się odbywać bez wcześniejszych zapisów. Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć jedynie naruszeń prawa w stosunkach obywatel - urząd - władza publiczna. Rzecznik nie rozpatruje spraw dotyczących sporów sąsiedzkich czy rodzinnych oraz spraw sądowych będących w toku. Skuteczniejsze i szybsze rozpatrywanie spraw zapewni przyniesienie przez osobę zainteresowaną kopi dokumentów potwierdzających jej racje.

 

Współpracownicy- prawnicy rzecznika będą reprezentowali specjalności z zakresu: zabezpieczenia społecznego (emerytury, renty, pomoc społeczna), prawa cywilnego i gospodarki nieruchomościami (prawo własnośc, prawo budowlane, prawo rolne, prawo wodne, gospodarka przestrzenna), prawa administracyjnego i spraw mieszkaniowych ( gospodarka mieszkaniowa, spółdzielczość mieszkaniowa, działalność urzędów administracji terenowej), prawa pracy (umowy o pracę, warunki pracy, zwolnienia, wynagrodzenia, bhp), prawa gospodarczego (podatki, działalność gospodarcza, cła), administracji publicznej, ochrony zdrowia i ochrony praw cudzoziemców i mniejszości narodowych.

 


Komentarze...