Nie zaśmiecajmy Tarnowa - nielegalne reklamy wyborcze do usunięcia
access_time 2006-10-27 17:43:07
Prezydent Tarnowa Mieczysław Bień po raz kolejny zwraca się do komitetów wyborczych o prowadzenie kampanii zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz elementarnym poczuciem estetyki i dbałości o wygląd miasta.

Niestety coraz częściej na słupach elektrycznych, na kamienicach wiszą plakaty wyborcze bez uzyskania wymaganych zezwoleń.
Prezydent przypomina, że w strefie starego miasta, określonej stosownym zarządzeniem, wszelkie reklamy umieszczane na elewacjach kamienic i słupach energetycznych oprócz zgody właściciela  muszą być zaopiniowane przez  Plastyka Miejskiego, Wydział Architektury UMT i wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

W całym mieście zgodnie z  umową z zakładem energetycznym powieszenie reklam na słupach wymaga także zezwolenia zarządcy drogi, czyli Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich. Prezydent prosi, aby do 1 listopada osoby, które niezgodnie z prawem umieściły afisze, tablice raz billboardy usunęły je.  Po 2 listopada służby miejskie codziennie będą ściągały nielegalne reklamy, a ich właściciele będą obciążeni kosztami tych prac.

Komentarze...