Trójka do Targowisk
access_time 2007-03-13 15:27:00
9 marca upłynął termin składania ofert w konkursie na stanowisko dyrektora Targowisk Miejskich w Tarnowie. Do konkursu zgłosiła się trójka kandydatów.
Trójka kandydatów złożyła oferty w konkursie na opróżnione przez odchodzącego na emeryturę Stefana Bielawskiego stanowisko dyrektora tarnowskich Targowisk Miejskich. Konkurs na stanowisko dyrektora ogłoszono 22 lutego. Wśród warunków, które muszą spełnić kandydaci znalazły się m.in.: wykształcenie wyższe o specjalności: zarządzanie nieruchomościami lub ekonomia, a także posiadanie łącznie co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej dwuletniego na stanowiskach urzędniczych, lub na kierowniczych stanowiskach państwowych.

Na rozstrzygnięcie konkursu poczekać trzeba jeszcze kilka lub kilkanaście dni. Po otwarciu kopert komisja sprawdzi czy wszyscy kandydaci spełniają wymogi formalne, i mogą zostać zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, w czasie której członkowie komisji zapoznają się m.in. ze szczegółowymi propozycjami i koncepcjami kierowania Targowiskami Miejskimi, przygotowanymi przez poszczególnych kandydatów.
Komentarze...