Sto dni Prezydenta Ścigały
access_time 2007-03-16 16:40:36
Od piorunującego zwycięstwa Ryszarda Ścigały w pierwszej turze wyborów na włodarza miasta minęły trzy miesiące. Na zorganizowanej dziś konferencji prasowej nadszedł czas podsumowania tego okresu.

Prezydent Ścigała, zapytany o ocenę sprawowanych przez siebie rządów, określił ich wartość na mocne cztery w tradycyjnej skali szkolnej. Prezydent wystawiony sobie stopień uzasadniał słowami:
"Prezydentura była spokojna, przeprowadzona w sposób zrównoważony. Bez gwałtownych ruchów personalnych i organizacyjnych. Wszystko odbyło się bez chaosu.
Aktualnie jestem w trakcie pracy organicznej, mającej na celu zwiększenie użyteczności urzędów dla mieszkańców Tarnowa. Urzędnicy musieli przyjąć pewien styl pracy, który wyniosłem z pracy w charakterze menedżera."
Przypomnijmy, że ocena urzędników przeprowadzana była na dwóch poziomach: samooceny i oceny zewnętrznej, przeprowadzanej przy pomocy ankiet. Do tej pory znane są opinie z około siedmiuset z nich. Najbliższy miesiąc pokaże, jakie zmiany uda się przeprowadzić.

Jako swój sukces, Prezydent w pierwszej kolejności wymienia konsolidację samorządowych środowisk politycznych wokół idei Tarnowa jako silnego miasta - stolicy subregionu. Prezydent przyznaje, że tak szerokie porozumienie polityczne może być przez niektóre kręgi źle widziane, jednak uważa, że nie było lepszego wyjścia. Krok ten, według Ścigały, był konieczny aby zapewnić miestu sprawność decyzyjną. Dzięki niemu mamy sytuację, w której: "Nikt nie blokuje przedsięwzięć, które powinny być realizowane, nikt nie stawia tamy prezydentowi i jego zamysłom".

Wśród najważniejszych działań zapewniających miastu przyszłość Ryszard Ścigała wymienił tworzenie dokumentacji pod kątem wykorzystania środków i inwestycji. Równie istotne ma być przekonywanie krakowskiego Marszałkostwa do użyteczności inwestycji w Tarnów. Swoje funkcjonowanie rozpoczęło właśnie Tarnowskie Forum Przedsiębiorczości, w którego skład weszli przedstawiciele samorządu gospodarczego oraz Izba Przemysłowo-Handlowa, Izba Małej i Średniej Przedsiębiorczości, itd. Jak twierdzi Pan Prezydent: "Jest to nowa formuła, gdyż zapraszamy nie osoby fizyczne, a instytucje, które mogą wyrażać bardziej oficjalne i lepiej przygotowane merytorycznie opinie".
Bardzo ważnym wycinkiem działalności Ryszarda Ścigały mogą okazać sie rozmowy prowadzone z Warszawą, Krakowem i Rzeszowem. Ostatnie dwa spośród wymienionych miast, wraz z Tarnowem, leżą w linii, która może stać się w przyszłości trasą autostrady z wszchodu na zachód Polski i współdziałanie z nimi w zakresie pozyskania i zagospodarowania gruntów może być kluczowe.
Rozmowy z Warszawą miały mieć na celu zaczerpnięcie kilku skutecznych rozwiązań samorządowych, a Prezydent Ścigała podsumował je słowami: "Wszak wszyscy uczymy się od lepszych".
Na efekty tych działań przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać, gdyż trzy miesiące są okresem zbyt krótkim, aby mogły powstać nowe inwestycje.

Ryszard Ścigała uważa, że w ciągu stu dni swojej prezynedtury nie popełnił żadnych poważniejszych błędów. To, co może sobie zarzucić dotyczy zaś decyzji w sprawach mało ważnych.

Najistotniejszym punktem dzisiejszej konferencji prasowej było podpisanie porozumienia pomiędzy Prezydentem Ścigałą a Starostą Powiatu Tranowskiego Mieczysławem Krasem. Umowa zakłada współpracę między Gminą Miasta Tarnowa oraz Powiatem Tarnowskim w zakresie gospodarki, edukacji, ochrony zdrowia i kultury. Porozumienie to ma również charakter polityczny. Podczas spotkań na Konwencie Starostów, Burmistrzów i Prezydentów województwa małopolskiego Ryszard Ścigała oraz Mieczysław Kras wspierać się będą w walce o środki na rzecz rozwoju regionu. Wspólnie zabiegać też będą o środki z Unii Europejskiej, przeznaczone na rozwój tarnowskiej służby zdrowia i ratownictwa medycznego.
W preambule porozumienia Tarnów nazwany zostaje stolicą subregionu.

Tekst: Tomasz Budzik

Komentarze...