Przyłącz się do dawców szpiku kostnego
access_time 2007-03-19 10:16:14
W środę, 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, Duszpasterstwo Akademickie "Tratwa" organizuje wraz ze Stowarzyszeniem "Kropla" akcję dającą nadzieję chorym na białaczkę i nowotwory krwi.

Wiosnę najlepiej rozpocząć od czynienia dobra - z takiego założenia wychodzi Duszpasterstwo Akademickie "Tratwa", organizując 21 marca badania połączone z wpisem do banku dawców szpiku kostnego. Akcja, która trwać będzie w godzinach od 11:00 do 14:00 prowadzona będzie przy współudziale Stowarzyszenia "Kropla".

Dawcą szpiku kostnego może zostać prawie każdy. Wystarczy spełnić kilka warunków, z których pierwszy to ukończenie osiemnastego roku życia. Osoba gotowa nieść w ten sposób pomoc nie może być też chora na wirusowe zapalenie wątroby, żółtaczkę, aids. Dawcę wykluczają także tatuaż czy przebite uszy, jeśli od czasu wynonania któregoś z tych zabiegów upiększających nie minął co najmniej rok.
Przyszły dawca, aby został wpisany do banku, musi wypełnić ankietę do danego banku szpiku kostnego oraz oddać do analizy przynajmniej 10 ml. krwi. Wpis ten, jest zazwyczaj płatny, a jego koszt oscyluje w okolicach sześciuset złotych. Podczas akcji organizowanej w "Tratwie" do banku przystąpić będzie można bezpłatnie.

W przypadku, gdy szpik dawcy okaże się dla kogoś konieczny do zachowania życia, dawca jest o tym fakcie informowany. Musi wówczas podjąć pozytywną lub negatywną decyzję dotyczącą chęci oddania swojego szpiku. jeśli wyrazi chęć i możliwość pomocy, ustalany jest dogodny termin pobrania materiału przeszczepowego.
Pobranie szpiku może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na pobraniu materiału bezpośrednio z kręosłupa dawcy. Zabieg taki wykonywany jest oczywiście pod narkozą. Drugi sposób polega na pobrani umateriału z żyły, podobnie jak dzieje się to przy oddawaniu krwi.

Dawca i biorca szpiku nie mają ze sobą kontaktu, samo zaś oddawanie materiału przeszczepowego jest w Polsce honorowane podobnie jak krwiodawstwo.

Więcej o miejscu akcji i niej samej można dowiedzieć się na stronach "Tratwy" oraz Stowarzyszenia "Kropla".

przypominam, że do banku dawców darmowo będzie można się wpisać w Duszpasterstwie Akademickim "Tratwa" przy ul. Dwernickiego 1, 21 marca, w godzinach od 11:00 do 14:00.

Tekst: Tomasz Budzik

Komentarze...