Dni otwarte PWSZ
access_time 2007-03-21 12:04:13
Największa tarnowska uczelnia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, w najbliższy piątek, 23 marca, w godzinach od 10:00 do 15:00, otworzy swoje drzwi dla wszystkich, którzy zainteresowani są studiowaniem w naszym mieście.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie powstała w 1998 roku jako pierwsza w Polsce uczelnia o takim profilu. W połowie lat dziewięćdziesiątych włodarze Tarnowa dostrzegli potrzebę powołania do życia jednostki edukacyjnej, która dawałaby szansę zdobycia wyższego wykształcenia zdolnym i pełnym zapału młodym ludziom, których jednak nie stać na studiowanie w wielkich ośrodkach akademickich jak Kraków czy Wrocław.

Kontakty nawiązane z krakowskim środowiskiem naukowym pozwoliły na zabezpieczenie zaplecza wykwalifikowanych wykładowców, dobra wola tarnowskich samorządowców zaowocowała zaś umiejscowieniem nowej szkoły przy ul. Mickiewicza, w budynku wykorzystywanym niegdyś jako koszary wojskowe.
Skromne początki nie trwały jednak długo. Na skutek dużego zainteresowania uczelnią i rosnącej w regionie renomy, szkoła rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną oraz bazę lokalową. Budowany w szybkim, jak na tarnowskie warunki tempie, drugi pawilon dydaktyczny o powierzchni ponad 3 tysięcy metrów kwadratowych obsługuje ćwiczenia, laboratoria, wykłady oraz konferencje od 2001 roku. Znalazła w nim miejsce biblioteka i czytelnia, wyposażona w jedną z największych w Polsce ilość miejsc czytelniczych.

Jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia; podobnie było w przypadku PWSZ. Władze miasta i uczelni podejmują obecnie starania o zyskanie prawa do nadawania absolwentom tej szkoły tytułu magistra. Tego samego z resztą chcą sami studenci. Aby sprostać temu zadaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa prowadzi działania na wielu polach. Oddany do użytku z końcem zeszłego roku budynek stał się siedzibą Instytutu Nowoczesnych Technologii. Stale rozbudowyeane są też zasoby biblioteki uczelnianej.
O tym, że na PWSZ studiować warto, świadczy również to, że w zeszłym roku została ona uznana za najlepszą szkołę zawodową w Polsce.

Dni otwarte Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbędą sie w piątek, 23 marca. W godzinach od 10 do 15 kandydaci na jej studentów będą mogli zwiedzić uczelnię i spotkać się z Samorządem Studenckim oraz wykładowcami i przedstawicielami poszczególnych kierunków.
Szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Karier i Promocji PWSZ, pawilon B, pok. 102
Tel. 014 63 16 613, 014 63 16 627.

Tekst: Tomasz Budzik

Komentarze...