VII Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przediębiorstw
access_time 2007-05-17 19:30:49
W Tarnowie po raz siódmy odbyło się spotkanie władz, nie tylko lokalnych, ze środowiskiem małego i średniego biznesu. Gościem specjalnym dzisiejszej konferencji był prof. Leszek Balcerowicz.

Okazuje się, że zagadnienia związane z prowadzeniem biznesu są w Tarnowie popularne. Niewątpliwie świadczy o tym liczba uczestników VII Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie salę wypełnili po brzegi przedsiębiorcy oraz ci, którzy mogą się nimi stać w przyszłości, a więc uczniowie i studenci. Swoją obecność zaznaczyli też przedstawiciele władzy lokalnej, wojewódzkiej oraz centralnej.

Po powitaniu przybyłych gości przez Aleksandra Grada oraz słowie wstępnym Ryszarda Ścigały głos zabrał gość Forum, Leszek Balcerowicz. Były wicepramier przybliżył czynniki decydujące o rozwoju Polski na tle innych krajów, głównie europejskich. Leszek Balcerowicz stwierdził, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy reformowaniem państwa, a wzrostem gospodarczym i przyrostem zasobności jego obywateli. Zdaniem prelegenta jednym z głównych warunków umożliwiających rozwój jest prywatyzacja. Nie mniej ważna jest jednak troska o małych i średnich przedsiębiorców, tworzących przecież miejsca pracy. Biznesmeni ci, aby mogli sprawnie i pewnie działać, potrzebują ze strony państwa wsparcia i serii ułatwień.

Ze twierdzeniami prof. Balcerowicza pokrywały się wystąpienia w ramach realizowanych później paneli, których tytuły brzmiały: Swoboda gospodarcza - mit czy rzeczywistość? oraz Samorząd teryturialny a przedsiębiorczość.
Jeremi Mordasewicz, Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" przedstawił Czarną Listę Barier, wydaną w marcu tego roku publikację, diagnozującą trudności napotykane przez przedsiębiorców w trakcie prowadzenia interesów. Do najpoważniejszych z nich należą: trudności w założeniu firmy, konieczność uzyskania pozwolenia lub koncesji na coraz większą liczbę rodzajów działalności gospodarczej, rosnąca wszechwładza urzędników, kontrolujących przedsiębiorców i ciągnące się w nieskończoność procesy sądowe w sprawach gospodarczych.

Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, zaprezentował zaś Zieloną Księgę, mającą być zapłonem dla ogólnopolskiej dyskusji o strefach życia gospodarczego, politycznego i społecznego, hamujących rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Dr Jan Lic, będący reprezentantem Ministerstwa Skarbu Państwa, przestawił zaś główne założenia tzw. pakietu Kluski. Dyskusja toczyła się także wokół wykorzystywania środków unijnych oraz wpływu decyzji samorządów terytorialnych na działalność gospodarczą.

Zwiastunem pozytywnych zmian ustawodawczych jest już samo podjęcie dyskusji wokół małej i średniej przedsiębiorczości oraz zdiagnozowanie istniejących w tych obszarach problemów. Mimo, że piłeczka jest obecnie po stronie władz centralnych miasto również może mieć swój wkład w tworzenie atmosfery bezpieczeństwa wokół miejscowych biznesmenów. Konferencje takie jak ta warto organizować nawet jeśli realizacją sprecyzowanych podczas ich trwania dążeń będzie na razie tylko przychylność tarnowskich urzędników wobec przedsiębiorców.

Tekst: Tomasz Budzik
Fot.: Tomasz Budzik

Komentarze...