Będą promować patronów
access_time 2007-05-18 18:08:17
Nową propozycję dla tarnowskich szkół przygotował Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Tym razem jest to projekt „Patron mojej szkoły patriotą – portret życiem pisany”. Szkoły podstawowe, gimnazja, także szkoły ponadgimnazjalne otrzymają szansę promowania patronów swoich szkół. W programie zaplanowano m.in. konkursy literackie, plastyczne, wystawy i prezentacje multimedialne.

Urząd Miasta Tarnowa poprzez Wydział Edukacji podjął pracę nad projektem Patron mojej szkoły patriotą – portret życiem pisany adresowanym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jego nadrzędnym celem jest propagowanie patriotyzmu i upowszechnianie wiedzy wśród młodego pokolenia i dorosłych mieszkańców Tarnowa o osobach, których imiona noszą tarnowskie szkoły.

Zaplanowano m.in. konkursy plastyczny i literacki, warsztaty, małe formy teatralne, prezentacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik medialnych. Wymiernym efektem tych działań będą wspólnie wypracowane materiały - płyty DVD pokazujące działania szkół na rzecz poznania i promocji patrona w środowisku, broszury o poszczególnych patronach oraz wydawnictwo z wyróżnionymi pracami literackimi i plastycznymi uczniów - które zasilą szkolne biblioteczki i będą służyć następnym zainteresowanym. Przygotowana zostanie wystawa biograficzna, podczas której zaprezentowane zostaną zbiory pamiątek będące w posiadaniu szkół, gromadzone nieraz latami i pielęgnowane z pietyzmem, przekazywane kolejnym rocznikom wychowanków.

Opis projektu i regulaminy konkursów znajdują się na stronie internetowej miasta Tarnowa. Zawierają one kartę zgłoszenia do projektu i karty zgłoszeń do poszczególnych konkursów.

31 maja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbędą się warsztaty dla nauczycieli, które pomogą w przygotowaniu dzieci i młodzieży do konkursów: plastycznego, literackiego oraz na prezentację multimedialną. Poprowadzą je zaproszeni specjaliści: prof. dr hab. Andrzej Borowski (UJ Kraków) – wykład na temat różnych perspektyw rozumienia autorytetu, artyści malarze Elżbieta i Witold Pazerowie, poloniści Marta Mikosińska i dr Michał Nawrocki (PWSZ Tarnów), animator kultury Jerzy Świtek (GCKiB Skrzyszów) oraz informatyk Janusz Sadowski (ZS Technicznych Tarnów).

Komentarze...