Światowy Dzień bez tytoniu 31 maja
access_time 2007-05-28 12:50:32
Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony każdego roku 31 maja to część programu Europy wolnej od dymu tytoniowego przyjętego na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Madrycie w 1988 roku. W tym dniu WHO stara się zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu, koncentrując się za każdym razem na wybranym aspekcie tego złożonego problemu.

„ŻYJMY W ŚWIECIE WOLNYM OD DYMU TYTONIOWEGO” - to hasło obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu w Polsce w roku 2007. Zwraca ono uwagę na fakt, że palenie papierosów, czynne i bierne prowadzi do uszkodzenia zdrowia.

Badania nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że wymuszone bierne palenie (inhalacja dymu tytoniowego) zagraża zdrowiu i życiu wywołując nowotwory, choroby układu oddechowego i układu krążenia zarówno u dzieci jak i dorosłych. Nie istnieje bezpieczny poziom wdychania dymu tytoniowego. Takie są ostateczne i niepodważalne konkluzje potwierdzone przez międzynarodowych ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, poparte przez opublikowane wyniki prowadzonych na przestrzeni wielu lat rygorystycznych i szeroko zakrojonych badań. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest przebywanie w otoczeniu całkowicie wolnym od dymu tytoniowego.

Ani wentylacja ani filtrowanie pomieszczeń, ani obie te metody stosowane razem nie redukują zanieczyszczenia dymem tytoniowym do poziomu uważanego za dopuszczalny.

Dlaczego należy dążyć do życia w świecie wolnym od dymu tytoniowego? Dlatego że...

  • Bierne palenie zabija i jest przyczyną poważnych chorób.
  • Otoczenie całkowicie wolne od dymu tytoniowego chroni przed poważnymi i szkodliwymi następstwami inhalacji dymu tytoniowego.
  • Prawo do czystego powietrza, wolnego od dymu tytoniowego, jest prawem każdego człowieka.
  • Większość ludzi na świecie to osoby niepalące, które mają prawo do przebywania w środowisku wolnym od dymu.
  • Badania wykazują, że zakaz palenia w miejscach publicznych cieszy się szerokim poparciem, także wśród palaczy.
  • Jest to szczególnie ważne w miejscu pracy. Większość ludzi, nierzadko również palących, woli przebywać w miejscach wolnych od dymu tytoniowego.
  • Chroni członków rodziny, w tym dzieci przed biernym paleniem.
  • Osoby, które chciałyby rzucić palenie mają silny bodziec do ograniczenia ilości wypalanych papierosów lub nawet rzucenia palenia na dobre.
  • Sprzyja to ochronie młodych ludzi przed rozpoczęciem palenia.
  • Życie w świecie wolnym od dymu tytoniowego daje wymierne korzyści przy niewielkich kosztach!

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu w roku 2007 skupiają się na uwolnieniu naszego otoczenia od dymu tytoniowego jako jedynym środku chroniącym społeczeństwo, szczególnie kobiety i dzieci, jak też ludzi w ich miejscach pracy - przed wdychaniem dymu tytoniowego (biernym paleniem).

W coraz większej grupie krajów zmienia się dotychczasowa norma - PRZED palenie było dozwolone praktycznie wszędzie; TERAZ są miejsca całkowicie wolne od dymu tytoniowego. Okazją do podjęcia społecznej akcji edukacyjnej informującej o następstwach używania tytoniu i zachęcającej do wyboru zdrowego wolnego od dymu tytoniowego stylu życia jest właśnie 31 maja.

Zaprzestanie palenia nie jest rzeczą łatwą. Mimo to, ponad 70% palaczy w Polsce deklaruje chęć zerwania ze swoim nałogiem1, a 76% społeczeństwa (w tym także osoby palące) opowiada się za ograniczeniem palenia w miejscach publicznych 2. Wiedza na temat skutków palenia papierosów jest coraz głębsza i bardziej powszechna, rośnie też liczba osób i organizacji przygotowanych do pomocy w rzucaniu palenia. Prowadzone w skali populacji edukacyjne akcje promujące zdrowie znakomicie ułatwiają im pracę.

Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego, które od 7 lat aktywnie włącza się w przebieg kampanii antynikotynowych w Małopolsce, rokrocznie podejmuje nowe wyzwania, w celu uzyskania społecznego zainteresowania i poparcia dla prowadzonych działań. Do tradycyjnych już propozycji przygotowanych z myślą o osobach palących i ich rodzinach należy oferta bezpłatnych badań profilaktycznych, którą przygotowano wspólnie z lokalnymi zakładami opieki zdrowotnej (szczegółowa oferta w załączeniu) i Zespołem Szkół Medycznych w Tarnowie, którego uczniowie i słuchacze aktywnie włączają się w wykonywanie bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego na terenie miasta Tarnowa (PKP, PKS, DH „Zenit”, DH „Świt”, supermarket „Kaufland”, hipermarket „Carrefour”, apteki prywatne przy Goldhammera 10 oraz na os. XXV-lecia PRL 1).

Informacje na temat Światowego Dnia bez tytoniu:
www.who.int/tobacco
www.wntd.org
www.promocjazdrowia.plJak zwykle w związku z akcją Światowego Dnia bez Tytoniu ogłaszany jest konkurs. Pytanie konkursowe brzmi:

Ile papierosów trzeba wypalić, aby doszło do uszkodzenia zdrowia:

a)palenie zawsze i w każdej ilości prowadzi do uszkodzenia zdrowia
b)trzeba wypalić 1000 papierosów
c)trzeba wypalić 100 000 papierosów

Odpowiedzi należy nadsyłać na adres redakcja@tarnow.net.pl, podając swoje imię, nazwisko i adres oraz wpisując w temacie 'Światowy Dzień bez Tytoniu'. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi najpóźniej do 5 czerwca 2007 r. do 20.00, rozlosowane zostaną dwa upominki - niespodzianki ufundowane przez Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie, które odbierać będzie można w siedzibie fundatora:

Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie – Ośrodek w Tarnowie
ul. Boya-Żeleńskiego 4a w Tarnowie,
w dniach: pn.-pt. w godzinach 8.00-15.00
w terminie do 20 czerwca 2007 r.
Przy odbiorze nagród należy okazać dokument tożsamości z adresem zamieszkania.

Komentarze...