Nagroda lokalnych samorządów
access_time 2007-05-28 15:17:38
Gmina Miasta Tarnowa wspólnie z Powiatem Tarnowskim ufundują w tym roku po raz pierwszy Nagrodę imienia Tadeusza Tertila dla absolwenta tarnowskich szkół wyższych za najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. Ustanowienie nagrody ma związek z ogłoszeniem roku 2007 Rokiem Tadeusza Tertila, ale będzie ona również przyznawana w latach następnych przez Prezydenta Miasta Tarnowa i Starostę Tarnowskiego.

W związku z ustanowieniem roku 2007 „Rokiem Tadeusza Tertila” po raz pierwszy w październiku przyznana zostanie ufundowana wspólnie przez Gminę Miasta Tarnowa i Powiat Tarnowski Nagroda imienia Tadeusza Tertila. Nagroda w wysokości pięciu tysięcy złotych sfinansowana zostanie w równych częściach przez Gminę Miasta Tarnowa oraz Powiat Tarnowski i przyznawana będzie corocznie za najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. O nagrodę będą mogli ubiegać się absolwenci tarnowskich szkół wyższych. Pracę do nagrody zgłaszać będzie uczelnia, którą ukończył absolwent za jego zgodą. Uczelnia może zgłosić do nagrody tylko jedną pracę dyplomową.

Nagrodę przyznawać będą Prezydent Miasta Tarnowa i Starosta Tarnowski na wniosek Kapituły, w skład której wejdą przedstawiciele Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego. Uczelnie, które zgłoszą do nagrody prace dyplomowe będą mogły desygnować w skład Kapituły po jednym przedstawicielu. Nazwiska członków Kapituły będzie można zgłosić Prezydentowi Miasta Tarnowa do 31 sierpnia każdego roku, w kompetencjach prezydenta leży również zwołanie pierwszego posiedzenia Kapituły.

Nagroda wręczana będzie podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego każdego roku w dniu 30 października.

Komentarze...