Czternastka do wypłaty
access_time 2007-05-29 14:02:15
Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA podjął decyzję o wypłaceniu Załodze „czternastki” w pełnej wysokości.

- Pracownicy Azotów zasłużyli na nagrodę. Ubiegłoroczny wynik finansowy – ponad 90 milionów złotych zysku brutto ze sprzedaży – świadczy o bardzo dobrej kondycji Spółki. Nie byłoby tego wyniku, gdyby nie wydajna praca, poparta rosnącymi kwalifikacjami naszej Załogi – mówi Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ZAT SA Jarosław Wita.

Na wypłatę „czternastki” potrzeba ponad 7,2 miliona złotych. Niespełna połowa tej kwoty pochodzić będzie z nagrody z zysku dla Pracowników, wypłatę której Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zarekomendowała Rada Nadzorcza ZAT SA. Reszta potrzebnej kwoty wyasygnowana zostanie z funduszu płac.
Jeśli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zbiera się w Tarnowie 4 czerwca br. przyjmie proponowaną przez Radę Nadzorczą uchwałę w sprawie podziału zysku za 2006 rok, „czternastka” na kontach Załogi Azotów znajdzie się pod koniec czerwca.

- Decyzja Zarządu ZAT SA o wypłacie „czternastki” w pełnej wysokości jest spójna z wcześniejszą uchwałą Rady Nadzorczej. Fakt, że większa część dodatkowej pensji zostanie wypłacona z funduszu płac, a nie bezpośrednio z zysku, jest korzystniejszy z punktu widzenia finansów Spółki – podkreśla Prezes Zarządu Jarosław Wita.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZAT SA rozpatrzy propozycję Rady Nadzorczej, w myśl której oprócz środków na nagrodę z zysku dla pracowników oraz na powiększenie kapitału rezerwowego Spółki, znajdą się także pieniądze (10 milionów złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Oznacza to, że oprócz „czternastki” Załoga Azotów, w której rękach jest piętnastoprocentowy pakiety akcji Spółki dostanie także pieniądze z tego tytułu.

Komentarze...