Czas płacenia „korkowego”
access_time 2007-05-29 14:45:12
31 maja upływa termin wpłat drugiej raty „korkowego”, czyli opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z przepisami niedokonanie wpłaty w przewidzianym terminie powoduje wygaśnięcie koncesji.

W czwartek 31 maja upłynie termin opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, popularnego „korkowego”.
Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niedokonanie przez przedsiębiorcę terminowej wpłaty wywołuje niezwłocznie skutek prawny, czyli wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu z mocy prawa, niezależnie od woli urzędników, którzy takie zezwolenia wydają.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia dopiero po upływie pół roku od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu przy ul. Nowej 4 w Tarnowie lub przelewem.

Więcej info: Wydział Spraw Obywatelskich UMT: 014 68-82-804

Komentarze...