Wizyta pełnomocnika
access_time 2007-05-30 15:43:21
Krzysztof Nowakowski, pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych odwiedził we wtorek Tarnów. Wizyta miała związek z realizacją rządowego programu pomocy społeczności romskiej. W Tarnowie mieszka obecnie 200 – 250 Romów, miasto jest trzecim, po Krakowie i Nowym Sączu, w Małopolsce pod względem liczby ludności romskiej. Działają tu trzy organizacje zrzeszające Romów, restauracja oraz jedyna w Europie stała ekspozycja poświecona historii i kulturze Romów. Krzysztof Nowakowski spotkał się również z zastępcą prezydenta Tarnowa Dorotą Skrzyniarz, która zadeklarowała pomoc w rozwiązywaniu problemów romskiej społeczności w miarę kompetencji i możliwości samorządu lokalnego.

- Tarnów to miasto, w którym sytuacja członków społeczności Romskiej systematycznie się poprawia – mówił Krzysztof Nowakowski, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, który odwiedził Tarnów 29 maja. – Romowie wychodzą z biedy, zaczynają być aktywni, tworzą własne organizacje i stowarzyszenia, coraz większa liczba dzieci uczęszcza regularnie do szkół. Nie ma również konfliktów, ani skarg na codzienne relacje pomiędzy Romami, a Polakami.

Pełnomocnik wojewody przyjechał do Tarnowa w związku z realizowanym od kilku lat rządowym programem na rzecz społeczności romskiej. Tarnów jest trzecim, po Krakowie i Nowym Sączu, miastem w Małopolsce pod względem liczby mieszkających na stałe Romów. Obecnie żyje tutaj 200 – 250 Romów, w tym 115 dzieci. Dane dotyczące liczby osób dorosłych nie są precyzyjne, gdyż, zwłaszcza w ostatnim okresie, pewna liczba Romów emigruje z Tarnowa i z Polski, są jednak i tacy, którzy po czasowym pobycie za granicą wracają do miasta. W mieście działa obecnie trzy organizacje zrzeszające Romów, w tym jedno z niewielu w kraju, Stowarzyszenie Kobiet Romskich. Do miasta przyjeżdżają coraz częściej wycieczki Romów, zwłaszcza dzieci i młodzieży, z terenu całej Polski, by w Muzeum Etnograficznym, na jedynej w Europie stałej ekspozycji poświęconej tradycji i kulturze Romów, uczestniczyć w lekcjach własnej historii. Tarnów uczestniczy w realizacji programu na rzecz społeczności romskiej od roku 2000, kiedy był to jeszcze program pilotażowy. Od 2004 roku, od kiedy wdrażany jest program rządowy, pewna pula pieniędzy trafia również co roku do Tarnowa.

Krzysztof Nowakowski spotkał się w Urzędzie Miasta Tarnowa z zastępcą prezydenta Dorotą Skrzyniarz.
Samorząd lokalny pomaga tarnowskim Romom i nadal będzie to czynił w miarę swoich możliwości i kompetencji. Najważniejsze zadania dotyczą spraw edukacji i zdrowia. Chcemy, by romskie dzieci miały możliwość normalnego startu w dorosłe, zawodowe życie. Stąd już w przedszkolach odbywają się dodatkowe zajęcia, uczniowie rozpoczynający naukę otrzymują wyprawki szkolne, organizowane są „białe niedziele” oraz akcje szczepień – mówi Dorota Skrzyniarz. Dzięki uczestnictwu w programie rządowym co roku trafia do Tarnowa, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej przeszło 100 tysięcy złotych.

Rok 2008 będzie w Unii Europejskiej Rokiem Wielokulturowości, polskie władze mają nadzieję, że dzięki temu może uda się pozyskać dodatkowe fundusze na programy i projekty realizowane wspólnie z organizacjami romskimi lub na ich rzecz.

Komentarze...