Darmowe przejazdy w wakacje
access_time 2007-05-30 15:48:03
Podczas ostatniej sesji Rada Miejska została uchwalona uchwała o nieodpłatnych przewozach dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej z opiekunami w okresie wakacji. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego przejazdu będzie dokument zgłoszenia podróży Zarządowi Komunikacji Miejskiej w Tarnowie.

W okresie wakacji, między od 23 czerwca a 2 września, zorganizowane grupy dzieci i młodzieży liczące co najmniej 10 osób wraz z opiekunem będą mogły nieodpłatnie korzystać z przewozu środkami transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Przejazdy te mogą odbywać się w ramach projektów realizowanych przez szkoły oraz inne placówki organizujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Bezpłatna podróż grup zorganizowanych na zajęcia sportowe lub kulturalne odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora ZKM zgłoszenia z wyszczególnieniem osób oraz terminu korzystania z przejazdów. Stosowną kartę zgłoszenia można otrzymać: w siedzibie ZKM przy ul. Bernardyńskiej 24 w Tarnowie, kasie biletowej przy ul. Krakowskiej 42 w Tarnowie oraz za pośrednictwem strony internetowej www.zkm.tarnow.pl

Grupy uprawnione do darmowych przejazdów:

  • grupa liczącą 10 osób – jeden opiekun
  • grupa liczącą 11-20 osób – dwóch opiekunów
  • grupa liczącą 21-30 osób – trzech opiekunów
  • grupa liczącą od 31 osób wzwyż – czterech opiekunów

Komentarze...