Umowa podpisana
access_time 2007-10-02 14:54:54
Delegacja samorządu gminy Tarnów przebywała w dniach 27-28 września na Słowacji, gdzie doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy samorządem Gminy Tarnów a samorządem miasta Tornal'a. Współpraca ta obejmować będzie między innymi partnerskie kontakty pomiędzy samorządami realizowane przez wymianę kulturalną, wymianę dzieci i młodzieży oraz pośredniczenie w kontaktach gospodarczych lokalnego biznesu.

Podpisanie umowy miało miejsce podczas programu galowego Dni Miasta Tornala. Uroczystość w sali teatralnej Domu Kultury w mieście Tornal'a miała miejsce w czwartek 27 września. Wśród obecnych na uroczystości gości, oprócz delegacji Gminy Tarnów, na czele z wójtem Grzegorzem Koziołem, byli: Barsiné Pataki Etelka – posłanka do parlamentu węgierskiego i europejskiego, Simon Zsolt – poseł parlamentu słowackiego, Erdélyi Géza – biskup słowackiego Kościoła Reformowanego, Zsigmond Csáki – burmistrz miasta Heves na Węgrzech, Barnabás Tamás – burmistrz mesta Putnok na Węgrzech, Béla Pirigyi – burmistrz miasta Beregovo na Ukrainie oraz Zoltán Kovács – burmistrz miasta Érmihályfalva w Rumunii.

W czasie trwania gali okolicznościowymi medalami miejskimi z rąk primátora miasta Tornal'a Ladislava Dubovský'ego odznaczeni zostali: Barsiné Pataki Etelka, Árpád Tőzsér – pisarz z Gemera, Ernő Kelecsényi – prezes słowackiego banku, prof. János Dusza – pracownik akademicki z Gemera oraz pianista Balázs Havasi.

Przed zgromadzonymi na obchodach Dni Tornali gośćmi wystąpili: miejski chór „Andante”, wspomniany węgierski pianista Havasi Balázs, żeński kwintet „Afrodité” z Bratysławy oraz grupa taneczna z miejscowej szkoły średniej. Gwiazdą wieczoru była Katarína Hasprová, reprezentantka Słowacji na Konkursie Eurowizji w 1998 roku.

Wójt Grzegorz Kozioł po podpisaniu porozumienia podkreślił wielką rolę, jakie mogą odgrywać takie partnerskie kontakty w zjednoczonej Europie. Wręczył także Ladislavowi Dubovský'emu pamiątkowy obraz przedstawiający pejzaż z Poręby Radlnej.

Tornal'a położona jest nad rzeką Slana na wysokości 181 metrów nad poziomem morza, w kraju bańskobystrzyckim, jedenaście kilometrów od granicy z Węgrami. Około siedemdziesięciu procent mieszkańców miasta jest pochodzenia węgierskiego. Wszyscy mieszkańcy są dwujęzyczni swobodnie porozumiewają się zarówno po słowacku, który jest językiem urzędowym, jak i po węgiersku.

Komentarze...