VIVID 4 - czyli nowe możliwości miejskiego szpitala
access_time 2007-10-11 10:37:16
Końcem września Oddział Kardiologii Inwazyjnej Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zyskał nowy aparat echokardiograficzny VIVID 4 produkcji General Electric, Medical Systems. Sprzęt został zakupiony w ramach programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia p.t. „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 POLKARD”.

Nowo zakupiony na potrzeby tarnowskiego „starego” szpitala aparat to nowoczesne cyfrowe urządzenie wysokiej klasy. Dzięki jego zastosowaniu możliwa jest precyzyjna ocena budowy serca i obserwacja jego pracy w stanie spoczynku i obciążenia. Echokardiograf wyposażony jest w dwie sondy kardiologiczne: sektorową, służącą do badań przezklatkowych, oraz wielopłaszczyznową do wykonywania pomiarów przezprzełykowych. Sprzęt stwarza także możliwość zapisu i archiwizacji danych, jak również obrazów statycznych i dynamicznych. Zarchiwizowane dane można przesyłać do innych placówek służby zdrowia np. w celu konsultacji trudnych przypadków klinicznych.

Do tej pory Oddział dysponował jednym echokardiografem, który lata swojej świetności dawno ma już za sobą. Dzięki nowej, wyprodukowanej w 2007 roku aparaturze nie tylko poprawi się jakość badań echokardiograficznych, ale także zwiększy się ich ilość. Nowy echokardiograf stanowi szansę na wczesną identyfikację osób zagrożonych chorobą sercowo-naczyniową, a dla pacjentów po wykonanych zabiegach inwazyjnych lepszą diagnostykę pooperacyjną i szybszy powrót do zdrowia.

Komentarze...