Gimnazjaliści wybrali
access_time 2007-07-07 08:20:20
351 wolnych miejsc, z blisko pięciu tysięcy, jakie przygotowano w roku bieżącym, pozostało w tarnowskich szkołach ponadgimnazjalnych po zamknięciu procesu rekrutacji. Miejsca te będą mogły być wykorzystane w sierpniu przez uczniów, którzy z różnych przyczyn losowych (choroba, przeprowadzka z innego miasta, powrót z zagranicy) nie uczestniczyli w czerwcowym naborze. Część miejsc zostanie również wykorzystane przez uczniów, którzy w ostatnim roku szkolnym nie uzyskali promocji do klasy drugiej.

Rekrutacja do tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych trwała od 21 maja. W tym roku na absolwentów gimnazjów przygotowano w Tarnowie 4983 miejsc w 148 oddziałach klas pierwszych w liceach ogólnokształcących i profilowanych, technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych. 5 lipca, po zamknięciu rekrutacji pozostało jeszcze 351 wolnych miejsc – 59 w liceach ogólnokształcących, 165 w technikach, 106 w zasadniczych szkołach zawodowych oraz 21 w liceach profilowanych.

O miejsca te ubiegać się będą mogli od 27 do 31 sierpnia uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczyli w naborze. – Zawsze jesteśmy przygotowani na to, że ktoś np. z powodu choroby nie złożył dokumentów w szkole, zdarzają się przypadki powrotów z zagranicy, czy przeprowadzki z innych miast. Uczniowie, których takie przypadki dotyczą również będą mogli podjąć naukę we wrześniu – mówi Stanisław Świerczek, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa. – Część miejsc w szkołach średnich przypadnie także uczniom, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy i ponownie uczyć się będą w klasie pierwszej.

Komentarze...