Wspólnie dla niepełnosprawnych
access_time 2007-07-13 13:18:21
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 5 w Tarnowie wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy ul. Klikowskiej 190 współpracują ze sobą prowadząc zajęcia dla uczestników WTZ.

Prowadzone zajęcia mają na celu rehabilitację społeczną podopiecznych WTZ, zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną rozszerzonego dostępu do nauki, kultury i sztuki. Terapeuci warsztatów: Jolanta Żurowska, Anna Krzemień, Monika Konop wraz z Panią Barbarą Bysiek – kierownikiem biblioteki filii nr 5 w trakcie zajęć kształtują u uczestników umiejętności; swobodnego wypowiadania się, przekazywania zdobytych informacji, pracy z tekstem, pracy z komputerem oraz rozwijania zdolności plastycznych.

Dzięki powstaniu Telecentrów w filiach MBP stworzono możliwość łatwego dostępu do Internetu i informacji dotyczących np. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, działalności Zakładów Pracy Chronionej, czy też działań prowadzonych przez różnego rodzaju instytucje na rzecz osób niepełnosprawnych.

Poprzez działania biblioterapeutyczne osoby niepełnosprawne integrują się ze środowiskiem lokalnym, co ułatwi im odnalezienie się w nowych sytuacjach życiowych i realizowaniu określonych ról w społeczeństwie.

Komentarze...