MRPO na finiszu
access_time 2007-07-16 08:54:59
Województwo Małopolskie jako jedno z pierwszych w Polsce ma szanse na zakończenie negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego z Komisją Europejską. Marszałek województwa Marek Nawara za pomocą specjalnego programu informatycznego przesłał do Komisji Europejskiej wynegocjowaną wersję tego dokumentu. Umożliwi to przejście do ostatniego etapu prac, których efektem będzie przyznanie Małopolsce 1 mld 290 mln euro na inwestycje prorozwojowe.


W przesłanym w piątek, 13 lipca, do Komisji Europejskiej dokumencie zapisano zwiększenie środków finansowych o 10 mln euro (pierwotnie 152 mln euro) na prowadzenie działań inwestycyjnych na uczelniach wyższych i w placówkach kształcenia ustawicznego. Uczestniczący w pierwszej turze negocjacji małopolskiego RPO zdecydowali również o wyodrębnieniu z puli środków na przedsiębiorczość 10 mln euro z przeznaczeniem na fundusze poręczeniowe i pożyczkowe dla przedsiębiorstw. Zwiększona została pula środków na przygotowanie stref inwestycyjnych. Wcześniej na realizację zadania zapisana była kwota 50 mln euro. Efektem negocjacji jest zwiększenie puli środków z przeznaczeniem na strefy o dodatkowe 14 mln euro.

Dzięki staraniom władz województwa pojawiła się zupełnie nowa kategoria wydatków - z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę kolejową dla przewozów regionalnych. Na realizację tego projektu zapisano w MRPO 15 mln euro. Udało się także zwiększyć o 10 mln euro (pierwotnie było 12 mln euro) pulę środków finansowych na odnawialne źródła energii i poprawę efektywności energetycznej. Podjęta została także decyzja o zwiększeniu środków na pomoc techniczną. Środki te umożliwią m.in. uruchomienie systemu wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w procesie przygotowywania projektów.

Druga tura negocjacji MRPO zaplanowana została na początek sierpnia. Możemy spodziewać się wtedy ustalenia ostatecznej wersji programu, co pozwoli na zatwierdzenie go we wrześniu przez Komisję Europejską. Po podpisaniu kontraktu wojewódzkiego z rządem RP możliwe będzie uruchomienie pierwszych konkursów. Nastąpi to prawdopodobnie w listopadzie bieżącego roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - www.malopolskie.pl

Komentarze...