Tarnów w sieci-Małopolski System Informacji Turystycznej
access_time 2008-04-19 09:21:59
Rozpoczęły się prace nad stworzeniem w Małopolsce profesjonalnego systemu informacji turystycznej - Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. To projekt, który ma na celu rozwój i integrację regionalnej informacji turystycznej w warstwie cyfrowej i analogowej. Podczas zorganizowanej w Krakowie konferencji przedstawiono założenia do projektu.

Małopolski System Informacji Turystycznej będzie spełniał następujące funkcje:

Informacyjną - informowanie o różnorodnych atrakcjach i produktach turystycznych, infrastrukturze turystycznej i paraturystycznej, oferowanych możliwościach spędzania wolnego czasu, ciekawych imprezach, inicjatywach etc.

Doradczą - pomaganie klientowi w zdefiniowaniu problemu i podjęciu właściwej decyzji w zakresie organizacji czasu wolnego,

Promocyjną - promowanie regionu, jego oferty turystycznej, produktów turystycznych, zarządzanie ruchem turystycznym, kreowanie popytu i wizerunku województwa,

Animacyjną - stymulowanie rozwoju regionalnych i lokalnych produktów turystycznych, marek turystycznych, uczestnictwo w procesie kreowania produktów turystycznych, koordynowanie inicjatyw lokalnych, organizowanie, współorganizowanie i inspirowanie przedsięwzięć promocyjnych

System oparty będzie na współpracy ok. 20 punktów IT w całym województwie. Jednym z takich punktów - partnerów projektu będzie Miasto Tarnów poprzez swoją jednostkę - Tarnowskie Centrum Informacji, które w rankingu opracowanym dla Województwa Małopolskiego przez niezależną firmę zajęło I miejsce "pokonując" punkty IT z Krakowa, Nowego Sącza czy Zakopanego. Tarnów czynnie bierze udział w pracach nad tym systemem. W najbliższym czasie zostanie opracowany szczegółowy regulamin funkcjonowania i pracy systemu.

Głównym źródłem finansowania Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w latach 2007 - 2013 jest Małopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet 3 "Turystyka i przemysł kulturowy" , Działanie 3.1 "Rozwój infrastruktury turystycznej" :

dotacja z MRPO - 3 mln euro,
wkład Województwa Małopolskiego - 1 mln euro,
wkład partnerów (inne jst) - 1 mln euro (średnio ok. 200 000 zł dla jednego partnera projektu).


Założenia do systemu, harmonogram realizacji projektu i inne szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej www.malopolskie.pl

Komentarze...