Jednogłośne absolutorium dla wójta Grzegorza Kozioła
access_time 2008-04-23 12:39:00
Głosowanie nad absolutorium dla wójta Grzegorza Kozioła było głównym punktem sesji Rady Gminy Tarnów, która odbyła się we wtorek, 22 kwietnia w Radlnej.

O głosowanie nad udzieleniem absolutorium zwrócił się do radnych sam wójt Grzegorz Kozioł. Podkreślał, że głosowanie to jest jednym z dwóch najważniejszych – obok przyjęcia budżetu – najważniejszych głosowań rady w ciągu roku. - I nie chodzi tu tylko o ocenę formalną wykonania budżetu, ale przede wszystkim o wasze odczucia – mówił wójt do radnych – czy rozwój gminy idzie we właściwym kierunku. Jak podkreślał Wójt Gminy Tarnów ważnym miernikiem oceny pracy samorządu winna być umiejętność pozyskiwania pieniędzy do budżetu. - W ciągu roku nasze dochody zostały zwiększone o 4 mln złotych – konkludował - z czego 2,2 mln zostało pozyskane wyłącznie dzięki zasłudze pracowników urzędu.

Dochody, jak podkreślał wójt, zostały zrealizowane w 99%. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, to zaplanowane zadania zostały wykonane taniej i uzyskane dzięki temu oszczędności sięgnęły kwoty ponad dwóch milionów złotych. To w znaczny sposób wpłynęło na wielkość kredytu, który z planowanych 17 milionów złotych uległ zmniejszeniu do niespełna 9,5 miliona. Zależy mi, abyście państwo docenili tę pracę urzędu, aby to głosowanie było nagrodą dla wszystkich pracowników – apelował do radnych Wójt Gminy Tarnów.

W swoim wystąpieniu przed głosowaniem absolutorium Grzegorz Kozioł nie unikał też tematów omówienia tematów trudnych, tego, co uznał za porażkę kierowanego przez siebie urzędu. - Nie do końca możemy sobie poradzić z narastającym problemem, jakim jest wzrost oczekiwań naszych mieszkańców – konkludował. Wójt zwrócił także uwagę na nie do końca rozwiązany problem śmieci oraz kanalizacji. Odniósł się także do kwestii pozyskiwania środków unijnych, które nie są dostępne dla gmin w takiej wysokości, jak wcześniej zapowiadano.

Na zakończenie wójt podziękował za współpracę wszystkim radnym. - Nigdy nie spotkałem się z odmową, kiedy zwróciłem się do kogoś z prośbą o pomoc. Wszyscy pracujecie dla dobra swoich miejscowości i robicie to szczerze – podkreślał.

Po wystąpieniu wójta Skarbnik Gminy Irena Podraza przedstawiła pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie przewodniczący komisji zaprezentowali zdania poszczególnych komisji. Zabierający głos w dyskusji radni Władysław Kuta, Andrzej Prendota, Ryszard Cop i Wiesława Mitera podkreślali przede wszystkim atmosferę dobrej współpracy pomiędzy wójtem i urzędem a Radą Gminy. - W ciągu poprzedniego roku udało się rozwiązać szereg problemów, których nie udało się rozstrzygnąć przez ostatnie sześćdziesiąt lat – podkreślał Andrzej Prendota.

Dobre opinie radnych znalazły swoje potwierdzenie w głosowaniu, bowiem za przyjęciem absolutorium opowiedzieli się wszyscy radni. Swoje zadowolenie z tej decyzji Rady Gminy wyraził obecny na sali wicestarosta Mirosław Banach, a także powiatowi radni Jerzy Jach i Stanisław Bańbor, którzy podobnie jak radni gminni podkreślali atmosferę dobrej współpracy. - Mamy różne zdania, ale dobrze rozumiemy nasz wspólny cel – konkludował Stanisław Bańbor. - Wielkość pozyskanych do budżetu środków z zewnątrz to najlepszy wynik w gminie od wielu lat. Widać, że gmina jest na drodze rozpędu. Wierzę, że następne lata będą jeszcze lepsze -dodawał Jerzy Jach.

Komentarze...