XXXIV Edycja Olimpady Wiedzy Technicznej w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego (FOTO)
access_time 2008-01-25 16:25:27
Olimpiadę Wiedzy Technicznej po raz pierwszy rozegrano w roku szkolnym 1974/75. Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Poziom merytoryczny i organizację Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) zapewnia Komitet Główny OWT z siedzibą w Muzeum Techniki w Warszawie- Pałac Kultury i Nauki.

%%br%%

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną wymagającą od uczniów dobrej wiedzy z różnych dziedzin. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych ,zarówno technicznych jak i ogólnokształcących.

Celem OWT jest :

  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką,
  • podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych oraz samodzielnego zdobywania wiedzy,
  • wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej uczniów uzdolnionych.


Zawody OWT są 3 stopniowe, tzn. na poziomie szkolnym, okręgowym i centralnym. Małopolski Komitet Okręgowy – Delegatura w Tarnowie jest organizatorem OWT dla uczniów ze szkół byłego województwa tarnowskiego i nowosądeckiego.

W obecnej – XXXIV edycji OWT na szczeblu szkolnym wzięło udział 451 uczniów z 20 szkół. Do zawodów w okręgu , które odbyły się dzisiaj (25 stycznia 2008 roku) zakwalifikowało się 42 uczniów z 12 szkół. Najwięcej uczestników jest z Zespołu Szkól Mechaniczno - Elektrycznych w Nowym Sączu, Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie. W ubiegłym roku w zawodach centralnych brali udział uczniowie właśnie z tych szkół. W historii tych olimpiad najwięcej sukcesów odnosili uczniowie: ZSM-El. Z Nowego Sącza i ZST z Tarnowa, ZSM-El. w Tarnowie, I LO w Tarnowie, ZS Nr 1 w Bochni.

Tradycyjnie zawody okręgowe odbyły się w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie. Dyrekcja oraz nauczyciele tej szkoły znakomicie dbają o rozwój młodzieży uzdolnionej technicznie. Szkoła ta jest zawsze organizatorem zawodów okręgowych. Ponadto organizowała zawody centralne XXIII Olimpiady Wiedzy Technicznej.


Jak co roku wspomaga organizatorów firma ASTOR z Krakowa, która ufundowała pamiątki dla każdego uczestnika zawodów Olimpiady.Pan Grzegorz Fijałka, przedstawiciel firmy ASTOR, na spotkaniu z opiekunami zawodników, przedstawił nowości techniczne w zakresie sprzętu i oprogramowania. Dyskutowano też o możliwości nawiazania szerszej wspłpracy szkół technicznych, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów, z zakładami przemysłowymi.

Tekst: ZST (www.zst.tarnow.pl)
Fotografie: Sobol Maciej (www.maciejsobol.cba.pl)

 

Komentarze...