Skuterem, z pomocą, policjant mknie! (zdjęcia, nagrania)
access_time 2008-02-12 23:46:21
Już wkrótce na ulice Tarnowa wyruszą pierwsze patrole na skuterach. Będą docierały w najodleglejsze rejony miasta podwyższając poziom bezpieczeństwa. Również zagubieni w naszym mieście turyści bez trudu odnajdą właściwą drogę, gdy zapytają wyszkolonego policjanta, strażnika miejskiego z patrolu turystycznego - ze znajomością języka angielskiego, historii miasta i jego topografii.
fot. Michał Stańczyk Podczas wtorkowej konferencji Komendant Miejski Policji w Tarnowie insp. Zbigniew Ostrowski nie tylko dokonał podsumowania i oceny pracy policji za ubiegły rok, ale i przedstawił wiodące cele na 2008 rok. Obok kontynuowania podjętych w ubiegłym roku działań, przedstawił pewne nowum w działalności tarnowskiej policji.

W bieżącym roku kontynuowana bardziej będzie służba patrolowa policji w kamizelkach odblaskowych, aby policja była widoczna wśród mieszkańców Tarnowa. Ponadto policja będzie współdziałać ze Strażą Miejską. Z pewnością pozytywnym działaniem dla naszego miasta będzie funkcjonowanie placówki Straży Granicznej, która jest obecnie tworzona w Tarnowie, otrzymała już pomieszczenia i ponad 30 strażników będzie zatrudnionych w tej placówce. Komendant podkreślił, że pierwsze działania Straży Granicznej były już prowadzone na terenie powiatu tarnowskiego.

Ciekawą propozycją są patrole turystyczne, które będą się poruszać w centrum Tarnowa. Mają je tworzyć dwie osoby - policjant i strażnik miejski. Pierwszy patrol pojawi się już w maju br., a umiejętność władania językiem angielskim będzie dobrą promocją dla miasta.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Adam Bartosz zaproponował, że może wyznaczyć jakąś siedzibę w budynku Ratusza, taki czasowy punkt przebywania. Nie przewiduje się specjalnego ubioru dla członków patrolu, ubrani będą w strój wynikający z regulaminu.

Komendant Ostrowski o patrolach:


lub->POBIERZ


Funkcja czasowego punktu przebywania i czas pracy patrolu.


lub->POBIERZ


Często Radni zwracali uwagę na niski poziom bezpieczeństwa w pewnych regionach miasta. Zwracano uwagę na "Piaskówkę", rejony w okolicach Góry Św. Marcina, w Mościcach obok Czarnych Klonów. Nieocenione okazać się mogą w tej sytuacji patrole na skuterach - nowa propozycja policji w br. Komendant Ostrowski chciałby, aby one również ruszyły w tym czasie, gdy patrole turystyczne, z tym jednak - że ich funkcjonowanie uzależnione będzie od pory roku. W związku z tym planuje się, że będą działały od kwietnia do października. Patrole będą miały możliwość szybszego poruszania się z miejsca na miejsce w trudno dostępne rejony i mogą być wykorzystane do różnych celów.

Funkcjonowanie patrolu na skuterach.


lub->POBIERZ


tekst i nagrania: Michał Stańczyk
fot. Michał Stańczyk kontakt: michalstanczyk(at)tarnow.net.pl
Komentarze...