Nowa jednostka Policji w Tarnowie - Czy powstanie Komisariat Tarnów-Wschód?
access_time 2009-03-12 15:55:30
Wczoraj (11 marzec) podpisane zostało wstępne porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia utworzenia nowej jednostki Policji w naszym mieście - Komisariatu Tarnów Wschód.

Przy uczestnictwie Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie insp. Zbigniewa Ostrowskiego porozumienie podpisali m.in. reprezentujący Starostwo Powiatowe w Tarnowie - Mieczysław Kras oraz Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Uwzględniając potrzeby mieszkańców miasta i regionu oraz wolę lokalnej społeczności, strony porozumienia podejmują wspólną inicjatywę mającą na celu realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia utworzenia nowego komisariatu Policji w naszym mieście. Szczególnie budujące jest, że lokalne władze widzą potrzebę inwestowania w bezpieczeństwo, zwłaszcza teraz, w dobie kryzysu.

O powstanie nowego komisariatu zabiegały od dawna rady osiedlowe, oraz lokalna społeczność. Planowana jednostka ma być usytuowana obok II Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży pożarnej przy ul. Błonie. Środki finansowe przekazane przez strony trafią do Urzędu Miasta Tarnowa i przeznaczone zostaną na przygotowanie niezbędnej dokumentacji kompletnego projektu budynków nowego komisariatu oraz projektu zagospodarowania jego terenu. W przypadku niewykorzystania środków na planowaną inwestycje, wykorzystane zostaną one na pilne potrzeby tarnowskiej Policji.

Nowy Komisariat Policji Tarnów Wschód ma obejmować północno-wschodnią część Tarnowa, granicząca z Komisariatem Policji Tarnów Centrum oraz Komisariatem Tarnów zachód tj. od linii kolejowych Tarnów Szczucin do dawnego przejazdu kolejowego na ul. Elektrycznej, ul. Elektryczną, ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. M.B.Fatimskiej, ul. M.B.Fatimskiej do skrzyżowania z ul. Słoneczną, ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Lwowską, ul. Lwowską do granic administracyjnych miasta Tarnowa oraz gmina Lisia Góra, gmina Skrzyszów i miejscowości Wola Rzędzińska i Jodłówka-Wałki.


Info: KMP Tarnów

Komentarze...