Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców - 25 marzec
access_time 2009-03-17 13:33:56
W związku z trwającym naborem wniosków dla małych przedsiębiorstw (5 marca 2009 do 3 kwietnia 2009) Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają przedsiębiorców z regionu oraz osoby zainteresowane możliwościami ubiegania się o dotację w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 25 marca.

Szkolenie odbędzie się 25.03.2009 (środa) w Tarnowie, w siedzibie Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, ul Szujskiego 66. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00.

Podczas szkolenia omówione zostaną możliwości aplikowania o dotacje w ramach II Osi Priorytetowej „Gospodarka Regionalnej Szansy”, Działanie 2.1 „ Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A” Bezpośrednie wsparcie mikro małych i średnich przedsiębiorstw”. Szkolenie poprowadzą przedstawiciele Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie oraz przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w części dotyczącej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Program szkolenia:

Godz. 10:00-11:15
-do kogo skierowana jest II oś priorytetowa MRPO?
-definicja MŚP
-jakiego rodzaju projekty mogą być współfinansowane? -wysokość wsparcia
-jakie rodzaje kosztów są kwalifikowane?
-jakie rodzaje kosztów nie są kwalifikowane?
-harmonogram naboru wniosków

Godz. 11:15-11:30 - przerwa

Godz. 11:30-12:30
-dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami do wniosku
-gdzie i w jakiej formie składać wniosek?
-procedura wyboru projektów do dofinansowania
-kryteria oceny wniosków o dofinansowanie
-trwałość projektów

Godz. 12:30-13:00
-pytania uczestników

Godz. 13:00 - 14:00

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
Działanie 4.4 Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://www.mcp.malopolska.pl/szkolenia.html


Info: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Komentarze...