„Książeczkowy” dowód osobisty ważny tylko do końca marca
access_time 2008-03-20 19:12:04
31 marca 2008 roku definitywnie utracą ważność „książeczkowe” dowody osobiste. Jeszcze 2 500 mieszkańców Tarnowa posiada stare dowody osobiste, natomiast do odbioru w Urzędzie Miasta Tarnowa jest około 1 700 nowych dokumentów.

31 marca definitywnie utracą ważność „książeczkowe” dowody osobiste. Od 1 stycznia bieżącego roku stare dowody osobiste stanowią jedynie dokument stwierdzający tożsamość oraz poświadczający obywatelstwo polskie. Nie można na ich podstawie przekraczać granicy z krajami Unii Europejskiej, ani też z państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jeszcze 2 500 mieszkańców Tarnowa posiada stare dowody osobiste, które należy wymienić. Do odbioru jest również około 1 700 nowych dowodów, natomiast około 500 wniosków oczekuje na produkcję dowodu osobistego w Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie. Mieszkańcy posiadający nieważne dowody osobiste będą mieć problem z podjęciem pieniędzy w banku, zawarciem umowy, wyjazdem za granicę, załatwianiem spraw w urzędach itp.

Posiadacze książeczkowych dowodów osobistych powinni jak najszybciej złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego. Do wniosku należy załączyć:
- dwie aktualne fotografie o wymiarach 45x35 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
- dowód uiszczenia w kasie Urzędu opłaty za wydanie dowodu osobistego,
- odpis skrócony aktu urodzenia - osoby, które nie wstąpiły w związek małżeński (nie załącza się aktu urodzenia, jeżeli znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarnowie),
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - osoby, które wstąpiły w związek małżeński (nie załącza się aktu małżeństwa, jeżeli znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarnowie),
- posiadany dowód osobisty (do wglądu), a osoby składające wniosek po raz pierwszy inny dokument z fotografią.

Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa.

Komentarze...