Pieniądze na remont kościoła w Porębie Radlnej
access_time 2008-04-03 14:06:16
Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą nr XVII/214/08 z dnia 31 marca 2008 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków. Beneficjentem tego konkursu została parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej, która otrzyma pięćdziesiąt tysięcy złotych na konserwację wieży kościoła.

Na konkurs ogłoszony przez władze województwa małopolskiego złożono 253 wnioski, zaś dotacji udzielono 134 zadaniom w ogólnej kwocie dofinansowania 5,9 miliona złotych. Jak podkreśla proboszcz parafii, ks. Kazimierz Dudek, Porębie Radlnej w tym roku poszczęściło się podwójnie, gdyż oprócz przyznanych przez władze województwa pięćdziesięciu tysięcy na konserwację wieży kościoła, parafia otrzyma najprawdopodobniej czterdzieści tysięcy z MSWiA na remont gzymsów i cokołu. Wstępna decyzja została już podjęta, czeka tylko na złożenie podpisu przez Ministra.

Neogotycki, trzynawowy kościół św. Piotra i Pawła w Porębie Radlnej został zbudowany w latach 1904-1905 z fundacji Eustachego i Konstancji Sanguszków jako wotum wdzięczności za narodziny syna. Sam będąc obiektem zabytkowym, kryje w swoim wnętrzu między innymi zabytkową kamienną chrzcielnicę z barokową pokrywą z herbami „Leliwa” i „Gryf” podtrzymywanymi przez anioła i starca z początku XVI wieku, rokokowe ławy, dwa konfesjonały z początku XVIII wieku, rokokowy feretron z posągiem św. Wawrzyńca, kryształowy świecznik z XIX wieku czy obraz Matki Boskiej Różańcowej na desce z XVI wieku.

Prace, które dzięki uzyskanym dotacjom zostaną zrealizowane w tym roku, zaspokoją tylko część potrzeb. Kosztorys wspomnianych prac remontowych gzymsu i cokołu kościoła to ponad sto tysięcy złotych. Wcześniej parafia ze środków własnych przeprowadziła między innymi remont okien i dachu wieży. Jak podkreśla ks. Kazimierz Dudek pilnej renowacji wymagają też znajdujące się w kościele zabytkowe obrazy.

Komentarze...