Tarnowskie spotkanie rzeczników
access_time 2008-04-10 08:21:40
7 kwietnia odbyło się w Tarnowie spotkanie 12 Rzeczników Konsumentów z województw małopolskiego i podkarpackiego. Rozmawiano m.in.. na temat obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz projekcie zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wypracowane podczas spotkania stanowisko przekazane zostanie Krajowej Radzie Rzeczników Konsumentów działającej przy prezesie UOKiK.

7 kwietnia spotkali się w Tarnowie Rzecznicy Konsumentów z 12 gmin i powiatów województw małopolskiego i podkarpackiego. Spotkanie prowadził Kazimierz Koprowski - zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa.

Dyskutowano na temat obowiązujących od niedawna przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz propozycjach zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. W tej ostatniej kwestii wypracowano wspólne stanowisko, które Krzysztof Podgórski Miejski rzecznik Konsumentów w Tarnowie przedłożył Krajowej Radzie Rzeczników Konsumentów działającej przy Prezesie UOKiK.

Rzecznicy rozmawiali również na temat współpracy pomiędzy powiatowymi i miejskimi rzecznikami konsumentów a Rzecznikiem Ubezpieczonych, a także o inicjatywie powołania Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów.

Komentarze...