„Inwestycja życia” w Gminie Żabno
access_time 2008-12-06 10:18:33
„Inwestycja życia” – tak ze względu na rozmiar nazywane jest w żabnieńskim magistracie najnowsze przedsięwzięcie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Wartość prac rozbudowy ciągów i przyłączy wycenione jest na blisko 80 mln złotych. Realizacja zadania ma potrwać do 2012 roku. Burmistrz Żabna ma nadzieję, że w przetargu kwota ta ulegnie zmniejszeniu.

Sołectwa Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, Ilkowice, Niedomice wraz ze strefą przemysłową oraz samo Żabno już w 2013 roku posiadać powinny w całości kanalizację umożliwiającą przyłącza gospodarstwom i przedsiębiorstwom. Inwestycja, aby została zrealizowana musi zostać dofinansowana. W tym celu złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o przyznanie blisko 55 mln złotych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

- Przygotowania do wniosku trwały blisko dwa lata - relacjonuje burmistrz Żabna Stanisław Kusior. – Najpierw musieliśmy wykonać dokumentację techniczną, by w ogóle myśleć o przystąpieniu do wnioskowania. Jestem pewien, że wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, by nasze dokumenty były dobrze przygotowane- dodaje. Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosku aplikacyjnego o środki finansowe było uzyskanie minimum 37 punktów. Warunek ten został spełniony dopiero po zdaniu egzaminów na pełnomocnika ds. realizacji projektów i jego zastępcę w Ministerstwie Środowiska. Burmistrz Żabna Stanisław Kusior został powołany uchwałą Rady Miejskiej na pełnomocnika, zastępcą został Andrzej Bartik. Gmina mogła pokusić się o zatrudnienie pełnomocnika wraz z zastępcą z zewnątrz. Wiązałoby się to jednak z dodatkowymi kosztami, a także ograniczeniami kontroli ze strony samorządu. W obliczu tak dużej inwestycji, która pociągnie za sobą ogromne środki finansowe mogłoby okazać się to niebezpieczne dla budżetu gminy.

Koszty projektowe kanalizacji w gminie zakładają prace budowlano montażowe w wysokości 59,6 mln zł, pozostałą część budżetu przedsięwzięcia stanowią prace związane z przygotowaniem i wdrażaniem, czyli opracowanie projektu, nadzór nad inwestycją, pomoc techniczna, a także działania informacyjno - promocyjne. Gmina jest w stanie ponieść koszty blisko 17 mln złotych, które będą pochodzić z jej budżetu w okresie realizacji budowy kanalizacji. Oszacowano także wstępnie koszt przyłączy mieszkańców, które wyrażają się sumą 8 mln złotych.


Info: Gmina Żabno

Komentarze...