Mogą, potrafią, a najważniejsze, że chcą...
access_time 2008-12-12 14:56:48
Mogą, potrafią, a najważniejsze, że chcą – tak można sparafrazować tytuł projektu żabieńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po wieńczącym półroczne przedsięwzięcie spotkaniu z beneficjentami. Dziesięć Pań, które zostały przeszkolone i zaangażowały się aby znaleźć pracę, otrzymało dzisiaj certyfikaty potwierdzające uczestnictwo i ukończenie kursów.

„Chcę, mogę, potrafię” to tytuł projektu, ale również inwestycji jaką przedsięwziął Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie, inwestycji oczywiście w człowieka. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w znaczący sposób pomógł w realizacji i sprecyzowaniu grupy docelowej, dla której podjęto starania pozyskania środków i przeprowadzenia kursów. Grupa ta złożyła się z dziesięciu kobiet z terenu gminy Żabno, które nie mogły przez dłuższy okres znaleźć pracy. Beneficjentki zostały zaangażowane wpierw w podstawy, a później w bardziej zaawansowane metody szkolenia, dzięki którym mogą zmierzyć się ze współczesnym rynkiem pracy. Mowa tutaj o potrzebie napisania listu motywacyjnego, curriculum vitae, poprzez kurs obsługi komputera, poruszania się w sieci Internet, wyszukiwania ofert pracy, aż do pracy z psychologiem, aby uwierzyć we własne możliwości. Nie potrafiłam się odpowiednio sprzedać pracodawcom- mówi Anna, uczestniczka projektu, bezrobotna od 12 lat- teraz wiem, że mam kilka mocnych stron, które będę chciała pokazać podczas rozmów.

Motywacji uczestniczkom nie brakowało. Dodawali jej im również zebrani podczas finału samorządowcy, kierownicy jednostek, radni. Nikt nie rodzi się mistrzem- mistrzem staje się człowiek dzięki pracy i zaangażowaniu- podsumował burmistrz Żabna Stanisław Kusior, odnosząc się tym samym do stawiania pierwszych kroków na ścieżce zawodowej.

- Projekt będzie kontynuowany, bo już złożyliśmy wniosek na jego dalszy ciąg- komentuje kierownik OPS Stanisława Kozioł. Kierujemy go również do dziesięciu osób, z którymi przepracujemy 2009 rok.

Rekrutacja odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2009 roku na podstawie rekomendacji wydanych przez pracowników socjalnych OPSu.

- Dzięki uczestnictwu w projekcie zrozumiałam, że moja rodzina radzi sobie równie dobrze, gdy ja jestem zajęta. Pomoże mi to w mobilizacji w szukaniu pracy- powiedziała pani Monika, bezrobotna od 16 lat.


Info i zdjęcie: Gmina Żabno

Komentarze...