Liczą na wsparcie!
access_time 2008-12-16 13:06:16
Towarzystwo Powszedniej Pomocy „Serce” w Tarnowie, oraz Pałac Młodzieży-Młodzieżowe Centrum Samorządności, organizują 22 grudnia z okazji Świąt Bożego Narodzenia IX edycję akcji „Śpieszmy się kochać bliźnich”.

Celem wspólnego przedsięwzięcia jest zaproszenie w dniu 22 grudnia, o godz. 17.00, do stołówki Centrum Kształcenia i Wychowania OHP przy ul. Mościckiego 27 w Tarnowie, ok. 160 bezdomnych i opuszczonych z Tarnowa i okolic na uroczystą Wieczerzę Wigilijną oraz obdarowanie ich świątecznymi paczkami.

Wieczerzę Wigilijną poprzedzi zamówiona przez młodzież msza św. w intencji bezdomnych i opuszczonych, która zostanie odprawiona również 22 grudnia o godz. 16.00 w Kościele XX Misjonarzy.

Do realizacji akcji organizatorzy zaprosili samorządy uczniowskie, by wsparły to szlachetne dzieło. Zaproponowali, aby każdy uczeń, który pragnie wesprzeć to przedsięwzięcie, przekazał na organizację Wieczerzy Wigilijnej dar serca – symboliczną kwotę 50 gr.

Jesteśmy przekonani, że realizacja akcji „Śpieszmy się kochać bliźnich” będzie ważnym doświadczeniem wychowawczym dla młodzieży i wolontariuszy, a bezdomnym przyniesie wiele radości i wzruszeń - twierdzi Stanisław Olszówka, koordynator akcji. Pragniemy również tradycyjnie, po zakończeniu Wieczerzy Wigilijnej, wręczyć wszystkim obecnym na niej bezdomnym i opuszczonym. świąteczne paczki żywnościowe.

Jednak z powodu skali przedsięwzięcia, mimo wielkiego zaangażowania wielu samorządów szkolnych organizatorzy mają trudności finansowe dotyczące pełnej realizacji tego szlachetnego dzieła. W związku z powyższym zwracają się do Mieszkańców Ziemi Tarnowskiej z gorącą prośbą o wsparcie tej charytatywnej akcji poprzez dary serca, które mogą być zarówno finansowe jak i rzeczowe.

Wszyscy ofiarodawcy otrzymają pamiątkowe podziękowania i certyfikaty. Wszelkie informacje dotyczące akcji można uzyskać pod nr tel. 605-282-697, e-mail: sto2@vp.pl.

Koordynator Akcji „Śpieszmy się kochać bliźnich”
mgr Stanisław Olszówka

Komentarze...