24 października dniem walki z otyłością
access_time 2008-10-24 09:01:12
Problem otyłości i jej konsekwencji zdrowotnych jest już tak powszechny, że w całym Regionie Europejskim WHO podjęto działania na rzecz walki z tą epidemią XXI wieku i ustanowiono 24 października Dniem Walki z Otyłością.

W krajach rozwiniętych i rozwijających się gwałtownie zwiększa się liczba ludzi otyłych. Częstość występowania otyłości w Europie wynosi od 15 – 20 %, a nadwagi i otyłości łącznie od 50 – 65%. W Polsce w badaniach WOBASZ (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badania Stanu Zdrowia Ludności) realizowanych w 2003 – 2005 zaobserwowano nadwagę u 40% mężczyzn i 28% kobiet, a otyłość u nieco ponad 20% zarówno mężczyzn jak i kobiet.

Wobec epidemii otyłości uznanej za chorobę, która zwiększa zagrożenie wieloma towarzyszącymi chorobami, w tym cukrzycą, chorobami układu krążenia, układu kostno – szkieletowego i związanego z tym rosnącego zagrożenia dla zdrowia i gospodarki, w całym Regionie Europejskim WHO podjęto działania na rzecz walki z otyłością.

Dla podkreślenia wagi problemu i mobilizacji zarówno władz jaki i społeczeństwa ustanowiono 24 października dniem walki z otyłością. Zdrowe odżywianie i regularna aktywność fizyczna stanowią podstawowe warunki dla osiągnięcia sukcesu. Znacznie lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Zapobiec można tyciu stosunkowo niewielkim wysiłkiem, tylko systematycznie realizowanym. Np. wystarczy zużyć 100 kcal dziennie, na 15 minutowy marsz (60 kcal) i zjeść o ½ kromki chleba (40 kcal) mniej dziennie, to w skali roku wyniesie 36000 kcal, a to odpowiada utracie 5 kg.

Zmniejszenie otyłości daje korzyści nie tylko dla pacjentów, ale również wymierne społeczne korzyści ekonomiczne – poprawa wydolności wiąże się z poprawą efektywności pracy, zmniejsza się absencja chorobowa oraz koszty farmakoterapii. Np. w Niemczech wykazano, że badana grupa 9 tysięcy pacjentów po odchudzaniu zmniejszyła o 20% zużycie leków na nadciśnienie i cukrzycę.

Kuracja odchudzająca to długi proces – wymaga wytrwałości, silnej woli i motywacji. Dla najskuteczniejszego i bezpiecznego odchudzania warto jest korzystać ze wsparcia całego zespołu specjalistów: lekarza, diabetyka, rehabilitanta oraz psychoterapeuty.


Prof. dr hab. med. Barbara Zahorska – Markiewicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością


Wszyscy, którzy szukają kontaktu do specjalistów mogą skorzystać z serwisu edukacyjnego www.odchudzanie.org.pl działającego pod patronatem PTBO.

Komentarze...