Kolejny „wygrany” projekt
access_time 2008-10-27 17:04:28
Od 18 października najmłodsi mieszkańcy Gminy Tarnów mają okazję uczestniczyć w zajęciach edukacji poprzez zabawę, realizowanych w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2008: „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Na realizację tego programu samorząd pozyskał blisko czterdzieści tysięcy złotych.

Zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat odbywają się w soboty, we wszystkich szkołach na terenie Gminy Tarnów. Grupy liczą od dziesięciu do piętnastu osób. Podczas trzygodzinnych zajęć dzieci mają zapewnioną opiekę w pełni wykwalifikowanych pedagogów, istnieje także możliwość konsultacji psychologa i logopedy. - Zajęcia mają charakter edukacji poprzez zabawę, a więc nie brak wśród nich form rytmiczno-umuzykalniających oraz zajęć rozwijających mowę i myślenie – podkreśla Elżbieta Chrząszcz, zastępca Wójta Gminy Tarnów, główny koordynator projektu, którego celem jest – jak podkreśla – wyrównywanie szans edukacyjnych pochodzących z terenów wiejskich, promowanie dobrej jakości startu przedszkolnego dla późniejszych sukcesów edukacyjnych.

Swego zadowolenia z kolejnego uwieńczonego sukcesem wniosku o środki zewnętrzne nie kryje wójt Grzegorz Kozioł. - „Wygrane” wnioski, które służą naszym najmłodszym mieszkańcom, cenię sobie szczególnie - podkreśla.

Komentarze...