Zakłady Mechaniczne zwiążą się z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym
access_time 2009-06-23 13:02:41
22 czerwca z inicjatywy i w obecności Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada odbyło się spotkanie Zarządu Spółek: Zakładów Mechanicznych "Tarnów" S.A. i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Sprzętu Mechanicznego sp.z o.o. Celem spotkania było zaprezentowanie przez Ministra Skarbu Państwa koncepcji powiązania kapitałowego obu Spółek.

Przedstawiona propozycja polega na objęciu przez ZM „Tarnów” S.A. części udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym OBR SM sp. z o.o. Pozostałą część kapitału zgodnie z przyjętą przez Rząd strategią konsolidacji polskiego przemysłu obronnego docelowo obejmie Bumar Sp.z o.o. W Warszawie.

Zarządy Spółek akceptują przedstawioną przez Ministra Skarbu państwa koncepcję. Decyzja ta uzyskała również poparcie obecnych na spotkaniu przedstawicieli działających przy Spółkach Organów Związkowych, z uwagi na fakt, iż zabezpiecza ona interesy pracowników obu Spółek.

Powiązania kapitałowe pozwolą na ściślejszą współpracę i umożliwią wystąpienie efektów synergii.

Komentarze...