Nowe dachy i elewacje Mościckiego Centrum Kultury
access_time 2009-11-14 11:44:20
Mościckie Centrum Kultury zakończyło kolejny etap inwestycji pn: „Modernizacja siedziby Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach”, projektu realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.3 Instytucje kultury, Schemat A: Rozwój infrastruktury kulturalnej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Małopolskiego

Zakres prac remontowych obejmował:

- wykonanie nowego pokrycia dachów, podniesienia szczytów dachów, zmiany kształtu gzymsów,
- oddano do użytku nową wymiennikownię – część co.,
- trwają prace wykończeniowe: elewacji powyżej parteru, instalacyjne w połowie budynku w zakresie: co, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji niskoprądowych (SAP, SWiN, monitoring, BMS, nagłośnienie, oświetlenie sceniczne),
- rozpoczęto modernizację tarasów oraz wymianę aluminiowej stolarki okiennej.

Wyłączona z użytkowania połowa budynku, poddana gruntownej modernizacji zostanie oddana do użytku w styczniu 2010 r. Instytucja udostępni publiczności salę wystawienniczo – koncertową, multimedialno – kinową, baletową, sale dydaktyczne, oraz zaplecze biurowo techniczne. Wówczas prace modernizacyjne obejmą dużą scenę wraz z zapleczem, hol oraz część administracyjno - techniczną instytucji.

Ostatnie przedsięwzięcia artystyczne realizowane na „Starej” dużej scenie odbędą się w połowie stycznia 2010 roku. Planuje się prace modernizacyjne wykonać przed końcem 2010 r.


Info: Mościckie Centrum Kultury

Komentarze...