Harcerze na szkoleniu w WKU
access_time 2009-11-14 14:38:38
9 listopada grupa harcerzy i instruktorów Hufca Tarnów ZHP im. gen. Józefa Bema odbyła szkolenie w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie z zakresu Obrony Cywilnej.

- Jest to dla nas kolejna możliwość podniesienie kwalifikacji, ale również okazja do poznania specyfiki pracy wojska w zakresie szeroko rozumianej Obrony Cywilnej - mówi komendant Hufca Tarnów ZHP, harcmistrz Maksym Pękosz - współpraca z wojskiem ma dla nas duże znaczenie, szczególnie, że w ramach Hufca Tarnów działa 99 Tarnowska Drużyna Starszoharcerska "Czerwone Berety", która jest drużyną specjalnościową o specjalności proobronnej.

Tarnowscy harcerze mają nadzieję, że współpraca z Wojskiem Polskim przyniesie obopólne korzyści - harcerze zdobędą nowe umiejętności, a wojsko zareklamuje się wśród młodzieży, czyli wśród potencjalnych przyszłych kandydatów do służby wojskowej.

- Każdy z harcerzy składając Przyrzeczenie Harcerskie, przyrzeka m.in. pełnić służbę Polsce - przypomina harcmistrz Maksym Pękosz - służba wojskowa jest więc jedną z wielu możliwości pełnienia służby harcerskiej. Warto pamiętać, że w okresie międzywojennym harcerstwo brało aktywny udział w przygotowaniu proobronnym młodzieży w Polsce. Efektem tego był m.in. aktywny udział harcerzy w działaniach Wojny Obronnej 1939 roku oraz późniejsza, pełna poświęceń służba harcerska w Szarych Szeregach - konspiracyjnym harcerstwie w okresie II wojny światowej, którego 70tą rocznicę powstania obchodziliśmy 27 września br.

W ramach szkolenia harcerze i instruktorzy zapoznali się z zasadami kierowania sił wojska do zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniami w zakresie obrony przed terroryzmem, akcji poszukiwawczych i ratowania życia ludzkiego oraz zakresu i roli Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

Mamy nadzieję, że to szkolenie stanie się początkiem nowego etapu współpracy między Wojskową Komendą Uzupełnień w Tarnowie, a Hufcem Tarnów Związku Harcerstwa Polskiego - mówi prowadzący szkolenie major Adam Henczel, Szef Wydziału Rekrutacji, WKU w Tarnowie - Tarnowska młodzież, w szczególności zaś harcerze, mają duży potencjał, który powinno się odpowiednio kierować i rozwijać, również w zakresie działań Obrony Cywilnej. Szczególnie ważne są umiejętności harcerzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, umiejętności organizacyjne czy choćby działalność z zakresu amatorskiej łączności krótkofalarskiej.


Info: Komenda Hufca ZHP im. gen. Józefa Bema

Komentarze...