Certyfikat ISO dla Starostwa Powiatowego
access_time 2009-11-19 11:48:35
Starostwo Powiatowe w Tarnowie, jako pierwszy urząd administracji powiatowej w Małopolsce, odbierze certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymogi norm PN-EN-ISO 9001:2009 – Systemy Zarządzania Jakością, PN ISO/IEC 27001:2007 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, PN-N-18001:2004 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Przyznanie certyfikatu kończy ponad 2 letni okres wdrażania systemu. Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje w Starostwie Powiatowym w Tarnowie od 1 stycznia 2009 r. Decyzję o jego wprowadzeniu podjęła Rada Powiatu Tarnowskiego.

W lipcu br. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadziło w Starostwie Powiatowym w Tarnowie audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania podczas którego urząd musiał wykazać, czy wdrożony system, w zakresie realizacji zadań własnych powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej i zadań ustawowo powierzonych powiatowi, jest zgodny z wymaganiami norm.

Przeprowadzony audyt potwierdził zgodność obowiązujących w Starostwie zasad obsługi klientów z rygorystycznymi wymaganiami wszystkich trzech norm. Zespół audytorski wystąpił do Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania PCBC o przyznanie Starostwu Powiatowemu w Tarnowie certyfikatu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz międzynarodowego certyfikatu IQ-Net (International Certification Network). Komitet Techniczny pozytywnie zaopiniował wynik audytu i na tej podstawie Dyrektor PCBC nadał certyfikat dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Tarnowie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że system został wdrożony własnymi siłami, bez pomocy zewnętrznych firm konsultingowych. Zespół wdrożeniowy opisał procesy realizowane w starostwie, opracował stosowne procedury i dokumenty systemowe. To podwójna korzyść, gdyż samodzielne wdrożenie po pierwsze umożliwiło kadrze kierowniczej nabycie nowej wiedzy z zakresu zarządzania i pełne zrozumienie istoty systemu oraz pozwoliło zaoszczędzić przynajmniej 100 tys. zł, bo tyle wynosiłby koszt firmy doradczej.

Dotychczas systemy zintegrowane to jeszcze duża rzadkość, większość funkcjonujących systemów zarządzania oparta jest jedynie na normie jakościowej. Dodatkowym plusem systemu w Starostwie Powiatowym w Tarnowie jest to, że oparty jest on na pełnym, elektronicznym obiegu dokumentów.


Info: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Komentarze...